Wat is Monero?


Monero is een van de meest op privacy gerichte en anonieme cryptovaluta die verkrijgbaar zijn. De oprichters wilden van meet af aan een oplossing bedenken voor wereldwijd anonieme transacties. Daarom kozen ze de naam ‘Monero’. De naam Monero is Esperanto voor ‘munt’. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om te vermelden dat deze cryptovaluta gebruimaakt van een reeks verschillende technologieën om zijn doel te behalen en het nagenoeg onmogelijk te maken om Monero-transacties te volgen. Monero biedt een reeks unieke functies waardoor de munt zich onderscheidt van andere cryptovaluta. We bespreken deze functies hieronder.


Wat is de cryptocurrency Monero XMR

Inhoudsopgave

  1. De geschiedenis van Monero
  2. De technische specificaties van Monero
  3. De koers van Monero
  4. Unieke aspecten van Monero
  5. Waarom Monero gebruiken?
  6. Hulpbronnen voor Monero

De geschiedenis van Monero

Het idee voor het creëren van Monero ontstond tijdens een ander project. In de zomer van 2012 introduceerden innovatieve ontwikkelaars Bytecoin, de eerste digitale valuta die werd geschreven met CryptoNote. CryptoNote is een extra laag die privacy en anonimiteit waarborgt. CryptoNote is inmiddels het belangrijkste onderdeel van de meeste cryptovaluta die privacy hoog in het vaandel hebben. De privacy van coins die CryptoNote gebruiken, wordt gewaarborgd door openbare sleutels te groeperen. Door verschillende keys in één transactie te combineren, kan onmogelijk de oorspronkelijke afzender worden getraceerd. Toen CryptoNote werd geïntroduceerd, bleek at 80% van de coins die ooit zouden worden gemined al in omloop waren.

geschiedenis van monero

Het ontstaan van Monero

Dat leidde ertoe dat zeven ontwikkelaars een afsplitsing maakten van de Bytecoin-blockchain. De nieuwe valuta zou door het leven gaan als Bitmonero. Na een discussie tussen supporters en ontwikkelaars werd Bitmonero uiteindelijk omgedoopt tot Monero, wat munt betekent in het Esperanto – de populairste internationale steuntaal of ‘wereldtaal’. De cryptovaluta werd op 23 april 2014 geïntroduceerd. Riccardo Spagni, ook wel bekend onder zijn online-alias ‘Fluffypony’, werd de bekendste figuur uit de Monero-gelederen. Hij was verantwoordelijk voor de zichtbare voortgang tijdens de eerste ontwikkelingsfasen.

Het belang van privacy

Begin 2017 is de privacy van Monero-transacties nog verder verbeterd dankzij de implementatie van het zogenaamde mechanisme voor vertrouwelijke transacties, in combinatie met ringhandtekeningen. Dit mechanisme werd gemaakt door ontwikkelaar Gregory Maxwell. Het zorgt dat transacties moeilijker kunnen worden getraceerd doordat informatie over de daadwerkelijke afzender onzichtbaar wordt gemaakt in een reeks andere, soortgelijke, gegevens. Bovendien worden ook de transactiebedragen verborgen. Monero gebruikt tevens het concept van ‘stealth’ adressen om de privacy van transacties te verbeteren. Voor dit concept moet de afzender een nieuw, eenmalig adres aanmaken voor elke transactie die wordt uitgevoerd. Dankzij ringhandtekeningen en ‘stealth’ adressen zijn zowel de oorspronkelijke afzender als ontvanger van Monero allebei even anoniem.

Bulletproofs in Monero

Tot slot heeft Monero bulletproofs toegevoegd, wat een vorm van short zero-knowledge proofs zijn. Uitgevonden door Benedict Bunz en Jonathan Bootle, vermindert de technologie de grootte van vertrouwelijke/private transacties. Bulletproofs lossen deze inefficiëntie van private transacties op, omdat private transacties veel gegevens bevatten.Doordat de blockchain door al deze gegevens sneller vervuild raakt, neemt de efficiëntie af. Na de implementatie van bulletproofs nam het vereiste aantal bewijzen dat nodig is om de authenticiteit van een transactie te bewijzen aanzienlijk af, zonder dat er data wordt vrijgegeven. Eerste tests leidden tot een afname van de transactiegrootte en kosten van 80%. Uiteindelijk brachten de bulletproofs de transactiegrootte en -kosten terug met 95%.

De technische specificaties van Monero

Ticker Symbol XMR
Founder(s) Nicolas van Saberhagen
Date of Release April 2014
Consensus mechanism Proof of Work
Hashing Algorithm RandomX
Maximum supply Infinite
Average Block Time 2 Minutes
Mining / Staking reward +- 1.73 XMR
Average blocksize variable
Next Block Halving n/a
Smart Contracts No

De koers van Monero

Unieke aspecten van Monero

Monero is een veilig, privé en on traceerbaar valutasysteem, waarmee het zich onderscheidt van andere cryptovaluta. Nu alles steeds transparanter wordt, wordt een anonieme munt steeds wenselijker. Monero neemt privacy serieus en moet gebruikers in uiteenlopende omstandigheden beschermen, zodat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun acties. Ook moet een mate van privacy worden geboden die toegankelijk is voor iedereen. Alle Monero-transacties zijn cryptografisch beveiligd doordat de nieuwste en meest veerkrachtige versleutelingshulpmiddelen van dit moment worden gebruikt.Het Monero-team betoogt dat deze cryptovaluta individuen de mogelijkheden biedt om volledig eigenaarschap te verkrijgen over hun gegevens. Daar is immers veel vraag naar.

unieke aspecten van monero

Anoniem en zonder machtigingen

Monero is een open source-project dat helemaal anoniem en zonder machtigingen werkt. Dat kenmerk maakt de munt in potentie revolutionair. Omdat er geen machtigingen voor Monero nodig zijn, kan geen enkele autoriteit je blokkeren bij het gebruik van de cryptovaluta. Het belangrijkste aan Monero is de nadruk op privacy. Niemand kan een persoon in verband brengen met een Monero-transactie. Hierdoor is de munt ideaal voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn privacy op internet. Een ander belangrijk kenmerk van Monero met betrekking tot privacy is dat deze helemaal ‘Fungibel’ is. Dat betekent dat niemand anders dan de afzender kan vertellen welke transacties eerder werden uitgevoerd met die specifieke munt. Met andere woorden: de Monero-valuta kent geen openbare transactiegeschiedenis.

De schaalbaarheid van Monero

Een van de doelen van de ontwikkelaars is om Monero te gebruiken om de functies en schaalbaarheid van Bitcoin te verbeteren. Schaalbaarheid verwijst, eenvoudig gezegd, naar de mate waarin het netwerk kan groeien in relatie tot het gebruik. De meeste cryptovaluta hebben een vaste hoeveelheid data die in een bepaald blok passen, maar Monero kent geen vaste blokgrootte. In plaats daarvan kozen de ontwikkelaars van Monero voor een systeem met beloningen en straffen. Daarbij wordt de gemiddelde grootte van de laatste honderd blokken gebruikt. Als het volgende geminede blok dit gemiddelde overschrijdt, wordt de beloning voor het blok aanzienlijk verlaagd. Dit ontmoedigt gebruikers om transacties te spammen omdat de minders deze blokken meestal niet zullen minen.

Waarom Monero gebruiken?

Monero is een geschikte optie voor gebruikers die willen garanderen dat hun onlinebetalingen privé zijn. De personen die Monero het meest gebruiken, zijn overtuigd van het belang van privacy. Toegang tot een valuta dat helemaal ‘Fungibel’ is, wordt steeds belangrijker. Dankzij Monero heb je volledige controle over je transacties, zonder dat iemand je in verband kan brengen met je activiteiten.

waarom monero gebruiken

Hulpbronnen voor Monero