Wat is Ethereum-Classic?


Ethereum Classic is een voortzetting van een oudere Ethereum-upgrade genaamd 'Homestead'. Zowel Ethereum als Ethereum Classic, gebruiken een Proof of Work algoritme om transacties uit te voeren. Zoals aangeven op de officiële website: ETC is de voortzetting van de ongewijzigde geschiedenis van de oorspronkelijke Ethereum blockchain. In juli 2016 besloot de Ethereum foundation een hard fork van de Ethereum-blockchain te maken. De groep, die later bekend werd als de ETC-gemeenschap, wilde de oorspronkelijke keten behouden om de in de oorspronkelijke white paper voorgestelde 'immutability' te behouden. Geïnteresseerd in het kopen of verkopen van Ethereum Classic? Begin nu meteen!


Wat is de cryptocurrency Ethereum Classic ETC

Inhoudsopgave

  1. De geschiedenis van Ethereum Classic
  2. De technische specificaties van Ethereum Classic
  3. De koers van Ethereum Classic
  4. Unieke aspecten van Ethereum Classic
  5. Waarom Ethereum Classic gebruiken?
  6. Hulpbronnen voor Ethereum Classic

De geschiedenis van Ethereum Classic

Het grootste deel van de geschiedenis van Ethereum Classic loopt parallel met die van Ethereum. De twee platformen gingen in juni 2016 uit elkaar, na de rampspoedige hack die bekend werd als ‘The DAO’. Tijdens ‘The DAO’ liet een onbekende hacker meer dan 3,6 miljoen Ether uit de gedecentraliseerde autonome organisatie (‘DAO’) in een ‘onderliggende DAO’ lopen. De koers van ether daalde daardoor van $ 20 naar $ 13. Tijdens de zoektocht naar een oplossing die zou helpen de verliezen na deze technische ramp te minimaliseren, stelde het team van Ethereum voor om de blockchain terug te draaien tot voor het moment waarop de hack had plaatsgevonden.

geschiedenis van ethereum classic

De gevolgen

Het terugdraaien van het platform naar de staat voorafgaand aan de hack had aanzienlijke consequenties. Het betekent dat Ethereum een van zijn belangrijkste aspecten – de onveranderlijkheid – moest opgeven. Het merendeel van de Ethereum-community was tegen.

De oplossing

Vitalik Buterin, de oorspronkelijke bedenker van Ethereum, was voor het terugdraaien. Hij wilde ervoor zorgen dat de middelen veilig uit de DAO konden worden gehaald en weer konden worden omgezet in Ether. Dit doel zou worden behaald als met het terugdraaien zou worden gestart. Een groot deel van de community steunde echter niet het besluit om de onveranderlijkheid van het netwerk op te geven. Men was er juist van overtuigd dat het beter zou zijn om door te gaan zonder de transacties ongedaan te maken. Dat gold ook voor de transacties waarbij het zwakke punt was uitgebuit om de diefstal te laten plaatsvinden.

Een schisma in de Ethereum-community

Na de verdeeldheid in de community werd officieel het besluit genomen om een hard fork van de chain te maken. Dat leidde tot twee afzonderlijke chains die hun eigen weg zouden gaan – een daarvan zou ‘Ethereum’ zijn, omdat deze de basis vormde voor de hard fork. De andere chain voldeed nog steeds aan de oorspronkelijke specificaties – dat wil zeggen de onveranderlijkheid en het verzet tegen censuur. Deze chain werd voortgezet door de ontwikkelaars die de hard fork afkeurden. Sindsdien heet het netwerk ‘Ethereum Classic’.

De technische specificaties van Ethereum Classic

Ticker Symbol ETC
Founder(s) Vitalik Buterin, Gavin Wood & Joseph Lubin
Date of Release 30 July 2015
Consensus mechanism Proof of Work
Hashing Algorithm Ethash
Maximum supply 210.000.000
Average Block Time 10 – 20 seconds
Mining reward 4 ETC
Average blocksize 1 – 2 kb
Next Block Halving n/a
Smart Contracts Yes, in Solidity

De koers van Ethereum Classic

Unieke aspecten van Ethereum Classic

Wat betreft de filosofie waren de makers van Ethereum ervan overtuigd dat een cryptovaluta maar beter een toegankelijke, geïntegreerde programmeertaal kan hebben zodat anderen betere toepassingen en slimme contracten kunnen ontwikkelen. De slimme contracten die door middel van deze programmeertaal worden ontwikkeld, kunnen efficiënter communiceren met transacties op het platform. Deze mate van flexibiliteit en toegankelijkheid stelt anderen in staat om gedecentraliseerde toepassingen te ontwikkelen die niet alleen met de blockchain communiceren, maar er ook daadwerkelijk deel van worden.

unieke aspecten van ethereum classic

Ethereum Classic-platform

Met dat doel bouwde het team een platform waarop gebruikers slimme contracten kunnen maken en implementeren waarmee ze betrouwbare overeenkomsten kunnen maken. Een ‘betrouwbare’ blockchain minimaliseert de hoeveelheid vertrouwen die van gebruikers nodig is om een transactie tot stand te brengen.

Betrouwbare overeenkomsten

Om een transactie van het ene deel van de wereld naar het andere uit te voeren, hebben gebruikers een betrouwbare tussenpersoon nodig die het geld verwerkt. Deze betrouwbare tussenpersoon kan een bank, aanbieder van betaaldiensten of creditcard zijn. Een systeem voor slimme contracten, zoals Ethereum Classic, stelt gebruikers echter in staat om overeenkomsten te sluiten zonder deze component. Deze betrouwbare overeenkomsten kunnen worden aangegaan tussen meerdere niet-vertrouwde partijen.

Ethereum Classic wordt gebruikt voor complexe contracten

Om nog wat voorbeelden van potentieel gebruik van Ethereum Classic te geven: het platform kan worden gebruikt voor het uitvoeren van complexe financiële contracten die zijn gedefinieerd door specifieke regels die geen toezicht vereisen en na implementatie autonoom kunnen handelen. Dit kan handig zijn voor commerciële en fiscale organisaties die primair met geld werken.

Eindeloze mogelijkheden van Ethereum Classic

Het is ook mogelijk om games te ontwikkelen die gebruikmaken van de blockchain of om slimme contracten op maat te maken die zijn bedoeld om producten te traceren voor leveranciers of klanten. De verschillende applicaties die op een platform kunnen worden ontwikkeld, zijn schier eindeloos. Ethereum Classic kan gebruikers ook een veilige manier bieden om informatie in het openbaar op te slaan. Daarnaast kunnen ze berichten gebruiken die censuur kunnen omzeilen.

Waarom Ethereum Classic gebruiken?

Ethereum Classic heeft dezelfde voordelen als Ethereum. De huidige waarde van ETC is echter slechts 10% van de waarde van Ethereum. De huidige waarde niet in ogenschouw genomen, is het grootste verschil het standpunt ten opzichte van onveranderlijkheid en de weerstand tegen censuur.

waarom ethereum classic gebruiken

Onveranderlijke blockchain

Omdat de ontwikkelaar van Ethereum ervoor kozen om transacties na het DAO-incident terug te draaien, wordt Ethereum niet langer helemaal onveranderlijk beschouwd. Dit betekent dat de transacties van Ethereum niet langer permanent zijn nadat ze in de blockchain zijn bevestigd. Dat is natuurlijk relatief, want het heeft geen gevolgen voor het gewone gebruik van het platform. Ook de afzonderlijke transacties worden er niet door geraakt. Geen enkel aspect van het platform wordt beïnvloed totdat een incident met soortgelijke proporties optreedt en de ontwikkelaars besluiten dezelfde oplossing toe te passen.

ERC20

Het platform staat momenteel elke gebruiker toe ERC20-tokens te ontvangen op een Ethereum-adres. Ethereum stimuleert verdere groei en ontwikkeling van beveiligingstokens en ‘utility’-tokens in de komende jaren. Het belangrijkste verschil tussen Ethereum Classic en het moderne Ethereum is dat de ontwikkelaars van Classic zorgen dat hun chain onveranderlijk blijft en nog steeds is bestand tegen censuur nadat het DAO-incident plaatsvond.

Hulpbronnen voor Ethereum Classic