Hoe kun je je Gas transactie volgen?

Gegevens met betrekking tot Gas transacties, wallet -adressen, saldi en block content zijn terug te vinden in de blockchain. Met gebruik van een Gas block explorer kun je deze gegevens doorzoeken en de relevante informatie vinden die je nodig hebt. Gas block explorers kunnen erg nuttig voor je blijken te zijn bij het kopen, verkopen of verhandelen van Gas.

Wat is een block explorer?

De Gas block explorer functioneert als een zoekmachine voor het vinden van gegevens in de ledger. Deze stelt je in staat om blocks te doorzoeken en specifieke Gas transacties en Gas wallet-adressen te vinden. Blocks leggen periodieke gegevens vast zoals verrichte Gas transacties, beloningen voor miners, tijdsvermeldingen en nog veel meer.

wallet image 1

Welke Gas block explorer beveelt Anycoin Direct aan?

Je vindt je GAS transactie in een van de volgende block explorers:

Voer in het zoekvenster je transactie-ID, TXID (je vindt deze in het overzicht van je order) of walletadres in om je transactie te zoeken.

Hoe gebruik ik een block explorer op Anycoin Direct?

Wanneer je Gas wilt kopen, verkopen of verhandelen, stelt de Gas block explorer je in staat om transacties te doorzoeken. Het is mogelijk om een extra controle te doen of je de Gas met succes verstuurd hebt en of wij deze ontvangen hebben. Als na een aankoop van Gas er geen Gas in je wallet zijn aangekomen, kun je het transactie-ID gebruiken om na te gaan of we de Gas al verstuurd hebben.