Wat zijn sidechains?

Wat zijn sidechains?
Anycoin Direct

Door Anycoin Direct

Vandaag gaan we het hebben over sidechains. Het zal vast wel eens de revue zijn gepasseerd, maar wat is het nou eigenlijk precies?

Korte samenvatting

✔️ Sidechains zijn een uitbreiding van de belangrijkste blockchain, gecreëerd voor een snellere, veiligere en goedkopere manier van werken.

✔️ Sidechains ontlasten de mainchain door een deel van zijn werk over te nemen en bieden transacties aan die kunnen worden losgekoppeld van de mainchain en uitgevoerd op de sidechain.

✔️ Sidechains zijn goedkoper, sneller en veiliger.

✔️ Nadelen van sidechains zijn minder decentralisatie, mogelijke centralisatie en mogelijke congestie.

Sidechains

Een sidechain is een uitbreiding van de main chain die in het leven is geroepen om een speciale reden.

De main chain is de (hoofd)blockchain of de parent blockchain. Je kunt dan denken aan Bitcoin, waarbij de side chain ondersteuning biedt aan Bitcoin om sneller, veiliger of goedkoper te werken.

De side chain white paper werd in 2014 geschreven door Blockstream ontwikkelaars.

Hoe werken sidechains? 

Bij veel layer 1 blockchains (eerste generatie blockchains, zoals Bitcoin of Ethereum) is er sprake van congestie en dure transacties. Dit komt doordat er te veel aanvragen zijn voor transacties, waardoor het netwerk vol loopt en validatoren het niet meer bij kunnen houden.

Het gevolg hiervan is dat veel transacties zelfs helemaal niet meer uitgevoerd worden of dat het veel te lang duurt. Ook lopen de kosten op, omdat de miners of validatoren alleen transacties valideren waar ze het meeste aan kunnen verdienen.

Op een gegeven moment wist iedereen wel dat hier een oplossing voor moest worden verzonnen. En die kwam: sidechains.

Een side chain ontlast de main chain door een deel van het werk op zich te nemen dat de validatoren moeten doen. Transacties worden dan losgekoppeld van de main chain en worden op de side chain uitgevoerd.

Een side chain is een afzonderlijke blockchain, compleet met miners of validatoren, die gekoppeld is aan de main chain en waarbij fondsen tussen beide chains uitgewisseld kunnen worden.

Als je wilt werken via een side chain moet je eerst cryptocurrency stallen op de main chain en dat vervolgens versturen naar de side chain (outgoing address). Dat wordt vastgezet en kun je even niet meer uitgeven.

Op het moment dat de simple payment verification heeft plaatsgevonden is op alle aangesloten chains bevestigd dat jouw fondsen zich niet meer op de main chain bevinden en kun je ze uitgeven. Dit wat omslachtige protocol zorgt ervoor dat er geen sprake is van double spending.

Voordelen en nadelen van sidechains

Voordelen van sidechains zijn:

  • Goedkoper in gebruik

  • Snellere transacties

  • Uitstekend als testnetwerk

  • Specialisatie is mogelijk, zoals microbetalingen of een chain voor een populair spel

  • Communicatie tussen cryptocurrencies

  • Veiliger, omdat een hack van de ene chain geen invloed heeft op de andere chain

Nadelen van sidechains zijn:

  • De extreme veiligheid van het consensus mechanisme van de main chain wordt losgelaten

  • Er kan een centralisatie van validatoren ontstaan, waarbij door samenwerking het netwerk aangevallen kan worden

  • Minder decentraal

  • Bij massaal gebruik van een sidechain kan deze ook last krijgen van congestie

Test je kennis

Vraag: 1/5De ontwikkelaars van welk bedrijf schreven de white paper over side chains?
AVoyager Digital
BBlockstream
CGalaxy Digital
DBlockFi