Wat is DeFi?

Wat is DeFi?
Anycoin Direct

Door Anycoin Direct

Vandaag staat DeFi op het menu. Je zult er wel eens van gehoord hebben, maar wat houdt het nou eigenlijk precies in? Daar gaan we het in deze les over hebben.

Korte samenvatting

✔️ DeFi staat voor Decentralized Finance en is een term uit de cryptocurrency wereld die verwijst naar financiële diensten, die werken zonder tussenkomst van derden.

✔️ Op een Defi platform kun je sparen, lenen, uitlenen, staken en een verzekering nemen voor iets zonder dat een centrale autoriteit dit toestaat of verbiedt.

✔️ Smart contracts zijn contracten waarin voorwaarden vastgelegd worden waar je mee akkoord moet gaan als je ze wilt afsluiten.

✔️ Smart contracts werken over het algemeen veel sneller en goedkoper dan bij traditionele aanbiedingen van financieringen.

Wat is DeFi?

DeFi is een term uit de cryptocurrency wereld en hij staat voor Decentralized Finance, gedecentraliseerde financiën in het Nederlands.

Dan rijst al snel de vraag wat gecentraliseerde financiën zijn. Dit zijn de traditionele financiële instellingen, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers en andere tussenpersonen.

Met gedecentraliseerd wordt dan ook zonder tussenkomst van genoemde derden bedoeld. Je kunt met DeFi dus lenen, uitlenen en alle andere traditionele financiële diensten afnemen of bieden zonder dat een centrale autoriteit je dit toestaat of verbiedt.

Hoe werkt DeFi?

Als je een lening wilt afsluiten ga je normaal gesproken naar een financiële instelling. Als je het via DeFi wil doen ga je naar een uitwisselingsplatform waar vraag en aanbod ook samen komen. Zo zijn er mensen op een DeFi platform die je best geld willen lenen, vooropgesteld dat ze het terug krijgen en er zelf beter van worden. Ze zullen je niet om je BKR-registratie vragen, maar vrijwel altijd om onderpand. Betaal je niet terug, dan is je onderpand verbeurdverklaard.

Maar hoe kun je nou zoiets regelen op een of ander platform online? Je kunt niet overleggen of je eigen voorwaarden aan de ander overseinen als je elkaar op een onpersoonlijk platform tegen komt zonder de mogelijkheid tot communicatie. Daar hebben ze wel wat op gevonden.

Ze werken op deze platforms met smart contracts. Dit zijn contracten waarin voorwaarden vastgelegd worden waar je mee akkoord moet gaan als je het wilt afsluiten. Hoe werkt een smart contract dan?

Een smart contract is in zijn meest eenvoudige vorm een verkoopmachine op het treinstation. De voorwaarden liggen vast. Je moet een x bedrag inleggen en dan rolt er een y product uit dat je zelf kiest door een code in te toetsen, nadat je er genoeg geld in gestopt hebt.

Zo werkt het ook bij DeFi platformen. Als je cryptocurrency x wilt lenen, dan moet je een bepaalde hoeveelheid onderpand inleggen van coin y en dan mag je x lenen voor een bepaalde tijd. Na die tijd zegt het smart contract dat je x weer terug moet geven plus enige rente, waarna je je onderpand weer terugkrijgt. Als je de voorwaarde van het lenen schendt, dan zal het smart contract je onderpand (soms gedeeltelijk) voor verbeurdverklaren, allemaal automatisch.

Dit soort smart contracts werken over het algemeen veel sneller en goedkoper dan bij traditionele aanbieders van financieringen en deze DeFi platforms zijn dan ook in korte tijd erg populair geworden. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van stablecoins op DeFi platforms.

Een ander groot voordeel van DeFi is dat het geen grenzen kent. Je kunt dus best lenen van iemand in Griekenland of Brazilië, zo lang je je maar aan het smart contract houdt. En het kost geen blaadje papier.

Waarvoor gebruik je DeFi?

Je hebt heel veel mogelijkheden op het gebied van DeFi. Je kunt sparen, lenen, uitlenen, staken, een verzekering nemen voor iets, eigenlijk kun je er zo’n beetje alles dat je ook bij traditionele financiering kunt. En dat voor een fractie van de normale prijs.

Door te staken krijg je rente op je ingelegde coins. Het is dus geen uitlenen, maar proof of stake opbrengsten. Na de vastgelegde periode krijg je het originele bedrag plus rente terug. Als de rentes die je krijgt heel erg hoog zijn zul je je moeten afvragen of dit wel houdbaar is. Zo gaf Time Wonderland je zulke hoge rentes dat dit niet op te brengen was, een soort piramidespel.

Als je gaat uitlenen stal je cryptocurrency op een platform, waarna het uitgeleend wordt aan anderen via een smart contract. Is het contract uitgediend dan krijg je de lening plus rente terug. Bekende platformen hiervoor zijn Aave en Compound.

Heel bekend zijn de gedecentraliseerde exchanges (DEX). Ook wel een beetje berucht. Dat komt omdat het heel erg gecompliceerd kan zijn om daar wat te doen. Bekende namen zijn UniSwap en PancakeSwap. Je kunt hier coins uitwisselen (swappen) met anderen, staken, kopen, verkopen en nog heel veel meer.

Als je hier aan de slag wilt moet je goed weten wat je doet, want je maakt snel fouten met contracten van coins, netwerken waar coins op staan of (gas) fees. Bovendien is een DEX die draait op Ethereum, zoals UniSwap, erg duur in transactiekosten vanwege de hoge gas fees van Ethereum.

Een klein beetje advies voor geïnteresseerden in handelen op een DEX: als je geen grote geldbedragen in gaat zetten is het handelen op een Ethereum DEX zinloos. Je verliest meer geld met fees dan je ooit met coins kunt winnen, tenzij je een diamanten tip krijgt. Probeer PancakeSwap of zo dan maar uit, die werkt met veel lagere fees, maar dan nog moet je je goed inlezen. Begin met heel kleine bedragen.

Een andere mogelijkheid is liquidity mining. Hierbij krijg je rente voor het leveren van liquiditeit aan andere gebruikers. Verwant hier aan is yield farming, waarbij je tokens vast zet en een soort robot op zoek gaat naar het beste rendement voor je investering door te gaan shoppen voor de beste prijzen bij andere DeFi platformen.

Er zijn ook peer to peer marktplaatsen, waar je rechtstreeks met een andere persoon handelt in items die mensen willen hebben, zoals een NFT op OpenSea.

Wat is de toekomst van DeFi?

Er is een heuse hype geweest op het gebied van DeFi. Coins gingen tientallen keren over de kop en de bomen groeiden tot in de hemel.

De storm is nu wat gaan liggen, maar DeFi is nog steeds een hele grote markt.

Als de kinderziekten genezen zijn, zoals fouten in smart contracts en gedecentraliseerde rotte appels eruit gewerkt zijn zal blijken of deze markt zich staande zal kunnen houden.

Het is duidelijk dat er behoefte is aan financiering zonder tussenpersonen, dus dit zal niet snel weg gaan. De verwachting is dan ook dat de parels het heel goed zullen gaan doen, al is de hype nu wel voorbij.

Test je kennis

Vraag: 1/5Waar staat de afkorting DeFi voor in het Engels?
ADecentralized economics Forum international
BDecentralized Finance
CDemocratic economic Financial internal
DDemocratic enviroment Final interlectial