Arbitrum (ARB) - Wat is de reden voor de recente prijsstijging?

- 5 minute read

Technology
Mike Hesp
Mike Hesp

In een maand tijd is de koers van ARB met meer dan 27,18% gestegen. De stijging komt niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van goed nieuws rondom het netwerk en het marktsentiment. Meer hierover kun je hieronder lezen.

Inhoudsopgave

  1. Arbitrum’s stakingmechanisme
  2. Uitgifte van 50 miljoen ARB aan protocollen
  3. Algemeen marktsentiment
  4. Arbitrum vooruitzichten
  5. ARB verwachting
  6. Conclusie

Arbitrum’s stakingmechanisme

Van 30 oktober tot en met 6 november was een belangrijke periode voor de Arbitrum community. Gedurende die tijd konden leden van de gemeenschap hun stem uitbrengen over een voorstel dat de integratie van een ARB-stakingmechanisme betrof. De stemming bracht een duidelijke uitkomst met zich mee: er komt een stakingmechanisme op het Arbitrum-netwerk dat gebruikers de mogelijkheid biedt om rendementen te verdienen op hun ARB-tokens. De meerderheid, 66,76% van de stemmers, steunde de oprichting van een stakingsfonds met 100 miljoen ARB, terwijl 33,25% tegenstemde.

Op dit moment groeit de schatkist van de Arbitrum DAO snel, maar de voordelen hiervan worden momenteel niet gedeeld met de tokenhouders. In de schatkist bevinden zich momenteel maar liefst 3,54 miljard ARB-tokens. De bedoeling is om een deel hiervan te gebruiken om uit te keren aan degenen die hun ARB voor een langere periode vastzetten.

Tijdens deze tijdsperiode kunnen investeerders van deze digitale valuta een rendement verwachten dat ergens tussen de 7,8% en een opvallende 78% schommelt, afhankelijk van de totale hoeveelheid tokens die ze staken. Om hiervan te kunnen profiteren, dienen ze hun ARB-tokens gedurende een volledig jaar vast te zetten in een daaraan gekoppeld smart contract.

Uitgifte van 50 miljoen ARB aan protocollen

In september was er nog een voorstel voor een distributie van ARB tokens aan actieve Arbitrum protocollen. Hiermee willen de Arbitrum ontwikkelaars een dynamisch ecosysteem creëren, door het gebruik van Arbitrum dApps aan te moedigen. De stimulans moet zorgen voor netwerkgroei, hogere liquiditeit en meer transacties binnen het Arbitrum-ecosysteem. Het voorstel omvatte twee stemrondes en net als bij het Arbitrum stakingsvoorstel was er een duidelijke winnaar. 65,7% van de stemmers stemde voor de uitgifte van 50 miljoen ARB's, terwijl 34,3% stemde voor de uitgifte van 25 miljoen ARB's. De 50 miljoen ARB zullen worden verdeeld over 29 geselecteerde protocollen en zullen waarschijnlijk eind januari 2024 volledig zijn verdeeld.

Het nieuws leidde tot veel nieuwe instromen op platformen van het Arbitrum netwerk. Zo steeg alleen al op de DEX GMX het aantal ingewisselde ARB tokens met 20% in 30 dagen.

Algemeen marktsentiment

Naast goed nieuws rondom het Arbitrum ecosysteem speelt ook het huidige marktsentiment een belangrijke rol in de recente prijsstijging. In een eerdere blog hebben we uitgelegd waarom Bitcoin vorige maand goed presteerde. Onder andere het positieve nieuws rondom BlackRock's Bitcoin ETF zorgde voor een omslag in het marktsentiment, waardoor de hele cryptomarkt kon profiteren van de prijsstijging van Bitcoin. Niet alleen Arbitrum, maar bijna de hele top 100 op CoinMarketCap staat in het groen vergeleken met een maand eerder.

Arbitrum vooruitzichten

Kan Arbitrum de lijn doortrekken? Dit is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Wat wel gezegd kan worden is dat de ontwikkelaars van Arbitrum een duidelijke visie hebben en samen met de community proberen het netwerk vooruit te helpen. De voorstellen hebben geleid tot een toename van het aantal transacties, een toename van de Total Value Locked en een toename van het aantal gebruikers, wat indirect heeft geleid tot de prijsstijging.

Op dit moment zijn er drie voorstellen waarover in de nabije toekomst een besluit zal worden genomen:

The Arbitrum Coalition

Dit voorstel loopt over twee dagen af en vraagt 2,2 miljoen ARB om een coalitie op te richten die ervoor moet zorgen dat toekomstige voorstellen sneller worden geïmplementeerd. De colaitie zal bestaan uit Blockworks Research, Gauntlet en Trail of Bits en zal werken namens Arbitrum DAO als het wordt goedgekeurd. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de coalitie er komt, aangezien 56,47% de coalitie goed vindt. 41,8% is tegen de coalitie.

Beveiligingsvoorstellen samenbrengen in een RFP-procedure

Dit voorstel loopt evenals af over twee dagen en is bedoeld om een RFP (Request for Proposals) proces op te starten voor beveiligingsdiensten binnen het Arbitrum ecosysteem. Het voorstel legt de basis voor het aantrekken van aanbieders van beveiligingsdiensten door middel van een transparant en efficiënt selectieproces op basis van vastgestelde criteria, zoals ervaring, kwalificaties en methodologie. De Arbitrum DAO zal een speciale commissie aanstellen die verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht op dit selectieproces. We kunnen concluderen dat het RFP-proces er gaat komen, aangezien momenteel 99,46% aangeeft open te staan voor het RFP-proces.

Niet-institutionele AIP: Arbitrum Security Enhancement Fund

Met dit voorstel willen ze Cyfrin 2 miljoen dollar toekennen om de veiligheid in het Arbitrum-ecosysteem te verbeteren. De beoogde financiering zal worden gebruikt om het Arbitrum Security Enhancement Fund op te richten, dat audits voor projecten binnen het Arbitrum-netwerk wil sponsoren.

Ook dit voorstel loopt over twee dagen af, en dit keer lijkt de community niet achter het idee te staan. Op dit moment is 63,48% tegen het voorstel en slechts 21,71% voor.

ARB verwachting

Benieuwd naar wat ARB waard zou kunnen zijn in de toekomst? In onze Arbitrum verwachting blog analyseren we de koers van Arbitrum en de verwachtingen van analisten.

Conclusie

Recente gebeurtenissen in het Arbitrum ecosysteem hebben geleid tot een prijsstijging. De gebeurtenissen omvatten de goedkeuring van een ARB stakingsmechanisme met brede steun van 66,76% van de stemmers. Er was ook een uitgifte van 50 miljoen ARB aan actieve protocollen om het ecosysteem een boost te geven, wat leidde tot een toename van de activiteit op het Arbitrum-netwerk. Het huidige gunstige marktsentiment heeft ook bijgedragen aan de prijsstijging van ARB en andere cryptocurrencies. De toekomst van Arbitrum omvat lopende voorstellen, zoals het oprichten van een coalitie en het opzetten van een RFP-proces voor beveiligingsdiensten, die naar verwachting zullen worden aangenomen, terwijl een voorstel om $2 miljoen toe te wijzen voor beveiligingsverbeteringen momenteel minder steun lijkt te hebben.

Geïnteresseerd in Arbitrum?

Bij Anycoin Direct kun je snel en gemakkelijk  ARB kopen.