Belangrijke indicatoren voor Bitcoin en Crypto - Handelsweek 20

- 7 minute read

Bitcoin
Mike Hesp
Mike Hesp

Net als in de voorgaande week blijft de prijs van Bitcoin (BTC) consolideren in een neerwaarts trend. De cryptocurrency blijft niet in staat om te profiteren van stijgende koersen op de Amerikaanse aandelenindices Nasdaq en S&P500. Een belangrijke reden is de aanhoudende kracht van de Amerikaanse dollarindex DXY. Hoewel de bulls een terugval naar het dieptepunt van vorige week op $25.800 konden afwenden, slaagden zij er niet in een bevrijdingsbeweging richting $28.000 in gang te zetten. Ondanks nieuwe jaarhoogtes voor enkele grote technologieaandelen zoals Apple, Meta en Alphabet, ontbreekt het de cryptomarkt momenteel aan een duurzaam prijsmomentum. Bitcoin eindigde de handelsweek vrijwel onveranderd op iets minder dan $27.000.

Korte samenvatting:

✔️ Op dinsdag worden de laatste verkoopcijfers van nieuwbouwwoningen in de VS gepubliceerd. De vastgoedverkopen worden beschouwd als een belangrijke indicator voor de huidige consumptiebereidheid van huishoudens en geven een goed inzicht in de staat van de Amerikaanse huizenmarkt.

✔️ Op woensdag worden de notulen gepubliceerd van de vorige beleidsbesluit over de rente op 3 mei. Beleggers hopen op meer inzicht in de vraag of de hoogste monetaire beleidsmakers van de VS tijdens de volgende beleidsvergadering op 14 juni de renteverhogingen zullen pauzeren of mogelijk al verlagen.

✔️ Donderdag worden de laatste verkoopcijfers van bestaande woningen in de VS vrijgegeven. Na een enorme verkoopdaling van -5,2% in de laatste berekeningsperiode, verwachten analisten nu een stijging van +0,5%.

✔️ De handelsweek wordt op vrijdag afgesloten met om 14:30 uur (CET) kerninflatiecijfers in de VS. Het Bureau of Economic Analysis maakt dan de laatste kerninflatiecijfers voor de vorige maand april bekend. De meest recente prognose van deskundigen was een stijging van de kerninflatie met +0,3% op maandbasis. Ook analisten verwachten een stijging van +0,3% in april.

Inhoudsopgave

  1. Huizenverkoop in de VS aan het begin van de week
  2. Notulen Fed-vergadering midweek
  3. Wachtende huizenverkopen in de VS
  4. Kerninflatie PCE in de VS aan het eind van de week

Huizenverkoop in de VS aan het begin van de week

Op dinsdag 23 mei kun je als belegger uitkijken naar de laatste verkoopcijfers van nieuwbouwwoningen in de VS. Deze worden om 16:00 uur (CET) bekendgemaakt. De vastgoedverkopen worden beschouwd als een belangrijke indicator voor de huidige consumptiebereidheid van huishoudens en geven een goed inzicht in de staat van de Amerikaanse huizenmarkt. In de vorige maand stabiliseerden de verkoopcijfers zich en lagen met 683.000 verkochte woningen aanzienlijk boven de prognose van 630.000 woningverkopen. Als deze trend wordt bevestigd, zal de Amerikaanse dollar waarschijnlijk verder versterken en dat heeft doorgaans een negatief effect hebben op de Bitcoinprijs . De verwachting voor de afgelopen maand april van 663.000 verkochte woningen ligt opnieuw iets onder de definitieve verkoopcijfers van de vorige maand. Als de verwachtingen niet worden gehaald, wijst dit op een negatieve trend in de consumentenbestedingen en zwakte op de huizenmarkt. Slechte verkoopcijfers zouden de aanzienlijk gemiste consumentenverwachtingen in de laatste onderzoeksresultaten van de Universiteit van Michigan bevestigen en dit zou juist een negatief effect hebben op de Amerikaanse dollar. De BTC-koers zou vervolgens moeten profiteren van een hernieuwde correctie van de Amerikaanse dollarindex DXY.

Notulen Fed-vergadering midweek

Op woensdag 24 mei maakt om 20:00 uur (CET) de Amerikaanse Federal Reserve de notulen bekend van de vorige beleidsbesluit over de rente op 3 mei. Beleggers hopen op meer inzicht in de vraag of de hoogste monetaire beleidsmakers van de VS tijdens de volgende beleidsvergadering op 14 juni de renteverhogingen zullen pauzeren of mogelijk al verlagen. Tijdens de laatste Fed-vergadering benadrukte Fed-voorzitter Powell nogmaals dat hij niet van plan is de belangrijkste rentetarieven in 2023 te verlagen, maar de recente verdere daling van het inflatiecijfer geeft de Amerikaanse centrale bank steeds meer speelruimte wat het rentebeleid betreft. "Quantitative Easing"-maatregelen (QE) zouden de toenemende problemen op het kredietfront kunnen tegengaan en de risico's van toekomstige wanbetalingen in de kantoor vastgoedsector kunnen beperken. Bovendien zouden de notulen nadere informatie kunnen verschaffen over hoe de Fed-leden de aanhoudende Amerikaanse bankencrisis en de daaruit voortvloeiende liquiditeitstekorten zullen aanpakken. De marktspelers zullen dus naar de notulen kijken voor aanwijzingen over welke interventiemogelijkheden de Federal Reserve van plan is te gebruiken als de monetaire beleidssituatie in de VS verder verslechtert.

Wachtende huizenverkopen in de VS

Op donderdag 25 mei worden om 16:00 (CET) de laatste verkoopcijfers van bestaande woningen in de VS vrijgegeven. Na een enorme verkoopdaling van -5,2% in de laatste berekeningsperiode, is het verhoogde risico van een aanhoudende ontwrichting van de Amerikaanse huizensector bevestigd. Hoewel analisten een stijging van +0,5% verwachten, zouden minder dan verwachtte cijfers de aandelenmarkt en dus ook de cryptosector onder druk kunnen zetten. Wanneer de verwachtingen juist uitkomen of zelfs beter zijn dan verwacht, zou dat op zijn minst een indicatie zijn van een eerste stabilisatie. Aangezien de huizenverkoop in de eerste drie maanden consequent beter was dan voorspeld, kan de vorige maand slechts een eenmalige uitschieter zijn geweest. De financiële markten zullen waarschijnlijk positief staan tegenover een stabilisatie in de huizensector, wat ook de cryptosector ten goede zou moeten komen. Paradoxaal genoeg zou zelfs een volledige crash in de vastgoedmarkt kunnen leiden tot stijgende prijzen in de aandelen- en cryptomarkten, omdat marktdeelnemers bullish zouden kunnen zijn over de kans op een snellere renteverlaging.

Kerninflatie PCE in de VS aan het eind van de week

De handelsweek wordt aankomende vrijdag 26 mei afgesloten met om 14:30 uur (CET) kerninflatiecijfers in de VS. Het Bureau of Economic Analysis maakt dan de laatste kerninflatiecijfers voor de vorige maand april bekend. De meest recente prognose van deskundigen was een stijging van de kerninflatie met +0,3% op maandbasis. Ook analisten verwachten een stijging van +0,3% in april. Als de kerninflatie hoger uitvalt dan de verwachting van de deskundigen, zullen beleggers dit waarschijnlijk negatief beoordelen, omdat de Fed dan zijn havikistische monetaire beleid moet handhaven om de inflatie te bestrijden. Beleggers zouden dan kunnen besluiten om hun aandelen- en cryptoposities af te bouwen. Aan de andere kant, mocht de kerninflatie minder gestegen zijn dan analisten verwachten, dan zou de financiële markt de handelsweek goed kunnen afsluiten. Net als in voorgaande maanden zou de Bitcoinprijs moeten profiteren van dalende inflatiecijfers.