#APT

Luuk van der Meijden

Aptos, De Solana killer?

Aptos is een nieuwe layer 1 blockchain die gelanceerd is op 18 oktober 2022. Aptos zou een Solana killer moeten zijn door de snelheid, het aantal transacties per seconde, de kosten en de gebruikte technologie. Toch is de lancering van Aptos al omstreden en hebben veel prominente figuren zich uitgesproken over Aptos. Maar wat is Aptos eigenlijk? En wordt het daadwerkelijk een Solana killer?

Lezen