Begrippenlijst

Wat is een whitepaper?

Een gewaarmerkt verslag dat de voordelen van en fundamentele gedachtegang achter een nieuwe technologie beschrijft – in deze context meestal cryptocurrency.

Wat is ‘gedecentraliseerd’?

Een systeem of netwerk dat onder meerdere partijen is verspreid en geen centraal controlepunt heeft.

Wat is een ICO?

ICO is de afkorting van ‘Initial Coin Offering’, wat verwijst naar het financieringsproces van een nieuw cryptovalutaproject.

Wat is een tickersymbool?

Een afkorting die wordt gebruikt om openbaar verhandelde aandelen, effecten of – in onze context – cryptocurrency of tokens uniek te identificeren, doorgaans bestaand uit 3 of 4 hoofdletters.

Wat is een hash-algoritme?

Een functie die kan worden gebruikt om gegevens met een willekeurige grootte te wijzigen naar gegevens met een vaste grootte. Wordt gebruikt in gedistribueerde ledgers om gegevens veilig te compileren en bewaren.

Wat is een block reward?

Een hoeveelheid coins die aan miners van cryptocurrency worden toegekend bij elk blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd. Eigenlijk een beloning aan miners om het netwerk veilig te houden.

Wat is bloktijd?

De gemiddelde tijd die nodig is om een nieuw blok toe te vinden en toe te voegen aan de blockchain.

Wat is een block?

Een blok gegevens waarvan de grootte is gespecificeerd door het protocol voor de specifieke coin.

Wat is gas?

Dit verwijst naar de valuta die in bepaalde blockchains als ‘brandstof’ wordt gebruikt voor het uitvoeren van specifieke transacties of de implementatie van smart contracts.

Wat is een dApp?

Een gedecentraliseerde app. Deze toepassingen worden geïmplementeerd in blockchains en cryptocurrency protocollen die niet worden gereguleerd door een autoriteit.

Wat is schaalbaarheid?

De eigenschap van een netwerk, protocol of systeem om te kunnen gaan omgaan met groeiende hoeveelheden werk/transacties als gevolg van de toevoeging van meer bronnen aan het systeem.

Wat is ‘proof of work’?

Een consensus algoritme welke het oplossen van complexe cryptografische puzzels gebruikt om overeenstemming te bereiken binnen een netwerk.

Wat is ‘proof of stake’?

Een consensusalgoritme welke de financiële stapeling van middelen gebruikt om overeenstemming te bereiken binnen een netwerk.

Wat is een ‘stealth’ adres?

Een mechanisme dat de privacy verbetert doordat de verzender van de coins voor elke transactie een eenmalig adres moet maken.

Wat is een ‘ring’-signature?

Een soort digitale handtekening die is bedoeld om het ondertekenen van transacties te anonimiseren.

Wat is een ‘bulletproofs’?

Een zero-kennisbewijs dat kan worden gebruikt om een andere partij te overtuigen van de positieve status van een versleutelde transactie zonder dat de daadwerkelijke transactie openbaar wordt gemaakt.

Wat is een ‘zero-kennisbewijs’?

Een methode waarbij een partij aan een andere partij kan bewijzen dat hij bepaalde informatie bezit zonder deze informatie daadwerkelijk te onthullen.

Wat is versleuteling?

Het proces waarbij gegevens worden gecodeerd met behulp van een bepaalde codereeks die met deze zelfde reeks kan worden gedecodeerd.

Wat houdt vervangbaarheid in?

De uitwisselbaarheid van een eenheid van een bepaald bezit met andere eenheid van een bezit van hetzelfde type.

Wat is een miner?

Een persoon of groep die specifieke software gebruikt om transacties en andere gegevens op een cryptocurrencynetwerk te valideren en in ruil daarvoor wordt beloond met een hoeveelheid cryptocurrency.

Wat is een consensusalgoritme?

Een algoritme dat wordt gebruikt om consensus te verkrijgen over de status van gegevens binnen een netwerk, zonder dat een centrale autoriteit nodig is.

Wat is P2P?

De afkorting van ‘peer-to-peer’. Dit beschrijft de directe uitwisseling van gegevens tussen twee partijen zonder tussenkomst van een externe partij.

Wat is een protocol?

Een regel of voorschrift dat beschrijft hoe bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd – in dit geval op een cryptocurrencynetwerk.

Wat is een ASIC?

Een ‘Application-Specific Integrated Circuit’ is een geïntegreerd circuit dat alleen voor specifiek gebruik is gemaakt. In dit geval wordt hardware bedoeld die is gemaakt om een cryptocurrency te minen.

Wat is SHA256?

SHA256 is onderdeel van Secure Hash Algorithm 2. Deze set cryptografische functies werd door de NSA ontworpen en wordt door veel cryptocurrency, zoals Bitcoin, gebruikt als belangrijkste hash-algoritme.

Wat wordt bedoeld met ‘Circulating Supply’?

De totale hoeveelheid circulerende cryptocurrency-eenheden of -tokens die openbaar beschikbaar zijn op het gehele netwerk.

Wat is ‘SegWit’?

‘SegWit’ verwijst naar ‘Segregated Witness’ – een nieuwe methode om gegevens in een cryptocurrency op te slaan, met een hogere opslagcapaciteit per blok.

Wat is een ‘hard fork’?

Een regel- of protocolwijziging in een cryptocurrencynetwerk, waarbij de validatiesoftware (wallet) moet worden bijgewerkt om het netwerk te kunnen blijven onderhouden.

Wat is een ‘soft fork’?

Een regel- of protocolwijziging in een cryptocurrencynetwerk, waarbij de validatiesoftware (wallet) niet per se moet worden bijgewerkt omdat deze terugwaarts compatibel is.

Wat houdt irreplaceable in?

De eigenschap van een netwerk of gegevensset, in dit geval een blockchain, die bepaalt dat het netwerk of de gegevensset niet meer kan worden gewijzigd nadat deze door het netwerk is gemaakt en geverifieerd.

Wat is een ‘rollback’?

Een rigoureuze actie waarbij de blockchain wordt teruggezet op een bepaald moment of bloknummer. Dit wordt in de meeste gevallen gedaan om een grote fout in bepaalde blokken te omzeilen.

Wat is een hybride blockchain?

Een blockchain waarin twee verschillende protocollen worden gecombineerd, zoals een combinatie van ‘proof of stake’ en ‘proof of work’ of een combinatie van eigenschappen van een gesloten en een openbare blockchain.

Wat is een DAO?

Een gedecentraliseerde organisatie die geheel autonoom handelt middels regels die in code zijn vastgesteld en waarbij geen gecentraliseerd managementnodig is.

Wat is een ‘mining pool’?

Een gedeelde reeks miningbronnen of rekenkracht van een netwerk met miners die de opbrengst evenredig willen verdelen overeenkomstig de rekenkracht die iedereen heeft bijgedragen.

Wat is een private key / persoonlijke sleutel?

Een persoonlijke sleutel is een sleutel die uit een bepaald aantal tekens bestaat en toegang biedt tot je adres in de openbare ledger, zodat je je cryptocurrency kunt besteden.

Wat is een public key / openbare sleutel?

Een openbare sleutels bestaat uit een bepaald aantal tekens, is openbaar en kan worden gebruikt om cryptocurrency van andere partijen of individuen te ontvangen.