Belangrijke indicatoren voor Bitcoin en Crypto - Handelsweek 7

- 5 minute read

Technology
Mike Hesp
Mike Hesp

✔️ BBP cijfers voor de eurozone;

✔️ Amerikaanse inflatiecijfers in beeld;

✔️ Detailhandelverkopen in de VS;

✔️ Bouwvergunningen en producentenprijzen in de VS.

Dinsdag kunnen beleggers uitkijken naar de bekendmaking van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de eurozone voor het laatste kwartaal van 2022. Eveneens op dinsdag worden de definitieve Amerikaanse CPI-cijfers voor de maand januari vrijgegeven. In het midden van de week zullen beleggers zich richten op cijfers over de Amerikaanse detailhandel. Op donderdag worden verschillende relevante economische gegevens gepresenteerd. Naast het aantal bouwvergunningen in de VS zullen beleggers vooral kijken naar geactualiseerde Amerikaanse producentenprijzen.

Inhoudsopgave

  1. BBP in Europa
  2. Amerikaanse inflatiegegevens (CPI)
  3. Detailhandelsverkopen VS in beeld
  4. Bouwvergunningen en producentenprijzen in de VS in de tweede helft van de week

BBP in Europa

Op dinsdag 14 februari 2023 zal Eurostat om 11.00 uur (CET) het Bruto Binnenlands Product (BBP) voor de eurozone in het eerste kwartaal van 2022 publiceren. In tegenstelling tot de op 31 januari gepubliceerde cijfers bevatten de nieuwe gegevens de door het Bundesamt für Statistik ingediende cijfers voor Duitsland. Analisten voorspellen een groei van 1,9%. Op basis van de BBP-gegevens kunnen marktdeskundigen conclusies trekken over de huidige economische kracht in de eurozone. De verwachte waarde ligt onder de laatst gepubliceerde waarde van 2,3%.

Als de verwachting wordt overtroffen en in de buurt van 2,3% komt, zou dat een aanwijzing zijn dat de economie van de eurozone zich beter ontwikkelt dan verwacht, ondanks de stijgende basisrente. Een solide BBP zou de Europese Centrale Bank (ECB) aanmoedigen om de belangrijkste rentetarieven consequent te blijven verhogen wanneer zij de volgende keer een besluit neemt over de rentetarieven.

Een zwakker BBP (minder dan 1,9%) zou echter de monetaire beleidsacties van de ECB beperken en waarschijnlijk een negatief effect hebben op de sterkte van de euro. Daardoor zou de Amerikaanse dollarindex DXY zijn herstel van de afgelopen weken voortzetten, wat verkoopdruk in de cryptomarkt zou kunnen veroorzaken.

Amerikaanse inflatiegegevens (CPI)

Ook op dinsdag om 14:30 (CET) gaat het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics de definitieve Amerikaanse inflatiegegevens over de maand januari presenteren. In december bleef de inflatie op jaarbasis onveranderd op 6,5%. Voor januari wordt een daling tot 6,2% verwacht. Als de verwachtingen van analisten worden bevestigd, zou dat een positief effect hebben op de aandelen- en cryptomarkten. Aan de andere kant, als de CPI boven verwachting uitkomt, zal de Amerikaanse dollar waarschijnlijk op korte termijn verder terrein winnen ten opzichte van bijvoorbeeld de euro. In veel gevallen heeft dat een negatief effect op volatiele markten, zoals de cryptomarkt.

Dit scenario is zeer waarschijnlijk, omdat de cijfers over de laatste drie handelsmaanden consequent naar boven zijn bijgesteld. In plaats van de gepubliceerde -0,1 procent ten opzichte van november, steeg de Amerikaanse inflatie 0,1 procent op maandbasis door seizoenscorrecties, volgens een rapport van persbureau Reuters . Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de Amerikaanse inflatie in de komende maanden weer iets zou kunnen stijgen.

Detailhandelsverkopen VS in beeld

Woensdag 15 februari 2023 staat in het teken van de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Om 14:30 uur (CET) worden midweek bijgewerkte Amerikaanse detailhandelsverkopen over de maand januari gepresenteerd. Ze worden beschouwd als een belangrijke maatstaf voor de berekening van de koopbereidheid van huishoudens. In de afgelopen twee maanden daalden de Amerikaanse detailhandelsverkopen. In de kerstmaand december was de waarde van -1,1% zelfs aanzienlijk lager dan de verwachting van -0,8%. Voor januari verwachten deskundigen een stijging tot 1,6%.

Als de koopbereidheid van particuliere huishoudens zich boven de 0%-grens kan stabiliseren en de voorspelde waarde kan bereiken, zou dat kunnen leiden tot een koersherstel op de aandelen- en cryptomarkten. Als de gepubliceerde cijfers over de detailhandelsverkopen daarentegen achterblijven bij de verwachtingen van deskundigen en negatief blijven, zou dat gezien worden als een verdere aanwijzing voor een verzwakkende Amerikaanse economie. De laatste tijd hebben zwakke detailhandelsverkopen een negatief effect gehad op de beurskoersen en ook in de cryptosector.

Bouwvergunningen en producentenprijzen in de VS in de tweede helft van de week

Donderdag 16 februari 2023 om 14:30 (CET) wordt het aantal bouwvergunningen voor de maand januari in de VS gepubliceerd. Als, net als in voorgaande maanden, het aantal afgegeven bouwvergunningen achterblijft bij de verwachtingen, zou er een nieuwe koerscorrectie op de Amerikaanse beurs kunnen volgen. De laatste prognose van deskundigen is 1,337 miljoen. Als de bouwvergunningen boven de prognose uitkomen, zullen beleggers dit waarschijnlijk zien als een teken van stabilisatie in de onlangs afgekoelde huizenmarkt en zou een herstelrally op de aandelenmarkt kunnen beginnen. De cryptosector zou ook moeten profiteren.

De laatste Amerikaanse producentenprijsindexen (PPI) voor de afgelopen januari zullen ook worden gepresenteerd om 14:30 (CET). Marktexperts verwachten een stijging van 0,4% op maandbasis. De industriële prijzen waren in december met 0,5% gedaald, wat meer was dan analisten hadden verwacht. Als de prijsstijgingen toenemen, zoals deskundigen verwachten na de recente daling van de producentenprijzen, zal de Amerikaanse dollar waarschijnlijk verder aan kracht winnen, wat vaak een negatief effect heeft op de aandelen- en cryptomarkten. Aan de andere kant, als de producentenprijsindexen onder de verwachtingen van marktdeskundigen liggen, zou dat de druk op Bitcoin en de rest van de cryptomarkt verlichten en zelfs kunnen leiden tot een bullish prijsreactie op de cryptomarkt.