Belangrijke indicatoren voor Bitcoin en Crypto - Handelsweek 10

- 5 minute read

Bitcoin
Mike Hesp
Mike Hesp

Bitcoin en de meerderheid van de cryptomarkt bleven de afgelopen week hun prijsverliezen van de voorgaande week uitbreiden. Terwijl 's werelds grootste aandelenindex, de S&P 500, in de tweede helft van de week een groot herstel wist te bewerkstelligen, kwam de Bitcoinprijs onder grotere druk te staan na negatief nieuws over de Amerikaanse cryptobank Silvergate corrigeerde de koers kortstondig terug naar 22.000 US dollar. De grootste long liquidatie van dit handelsjaar, ter waarde van 62 miljoen US dollar, duwde de BTC-prijs binnen enkele uren met 5% naar beneden.

✔️ Focus op de persconferentie van Fed-voorzitter Powell;

✔️ Jerome Powell en het midweekse banenrapport van JOLT;

✔️ Consumenten- en producentenprijzen uit China;

✔️ Laatste verslag over de arbeidsmarkt en de Amerikaanse werkloosheid aan het eind van de week.

In handelsweek 10 kunnen beleggers uitkijken naar de toespraak van Fed-voorzitter Powell over het monetair beleid. Op woensdag worden banencijfers gepresenteerd van JOLT en op donderdag staan de Chinese inflatiecijfers centraal. De handelsweek wordt afgesloten met Amerikaanse werkloosheidcijfers op vrijdag.

Inhoudsopgave

  1. Focus op de persconferentie van Fed-voorzitter Powell
  2. Jerome Powell en het midweekse banenrapport van JOLT
  3. Consumenten- en producentenprijzen uit China
  4. Laatste verslag over de arbeidsmarkt en de Amerikaanse werkloosheid aan het eind van de week

Focus op de persconferentie van Fed-voorzitter Powell

Dinsdag 07 maart staat de persconferentie van Fed-voorzitter Powell centraal. Om 16:00 (CET) kun je uitkijken naar de uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve. Nieuwe inzichten over het monetaire beleid van de Fed bij het volgende rentebesluit op 22 maart worden verwacht. Elke uitspraak van Powell over een koerswijziging zal de markten waarschijnlijk in beweging brengen. Nu de inflatiecijfers weer stijgen, zal de Fed-chef een recessie waarschijnlijk als onvermijdelijk blijven beschouwen.

Jerome Powell en het midweekse banenrapport van JOLT

Woensdag 08 maart 2023 om 16:00 (CET) houdt de Fed-voorzitter opnieuw een toespraak, waarbij hij dieper ingaat op de inhoud van de toespraak op dinsdag. Het valt nog te bezien of Powell zal ingaan op mogelijke verdere maatregelen van de Federal Reserve tegen het inflatieprobleem. Traditioneel reageren zowel de Amerikaanse aandelenmarkt als de cryptosector gevoelig op elk nieuw commentaar van de Fed-voorzitter.

Tegelijkertijd zal het JOLTS-banenrapport over februari worden gepresenteerd door het Bureau of Labor Statistics. De huidige schatting is 10,60 miljoen vacatures. In de vorige berekeningsperiode was het aantal vacatures 11,01 miljoen. Als het aantal vacatures lager uitvalt dan verwacht, wijst dit op een economische vertraging. Een verslechtering van de arbeidsmarkt zou de kans op een economische neergang in de VS vergroten. Een zwak JOLTS-rapport zou kunnen leiden tot prijsdalingen op de Amerikaanse aandelenindices en daarmee ook de prijzen op de cryptomarkt verder onder druk zetten. Als Amerikaanse bedrijven echter meer nieuwe banen creëren, zoals in de vorige maand, en zo de kracht van de Amerikaanse economie ondersteunen, zou dit kunnen leiden tot stijgende koersen op de financiële markt, zoals op 01 februari al het geval was. De markt neigt de laatste tijd naar een positieve beoordeling van de sterke banencijfers in de VS.

Consumenten- en producentenprijzen uit China

Aanstaande donderdag 09 maart 2023 om 02:30 (CET) publiceert China nieuwe inflatiegegevens voor de maand februari. De maandelijkse consumentenprijsinflatie zal naar verwachting licht stijgen met 0,1% tot 0,8%. Als de consumentenprijzen in China hoger uitvallen dan voorspeld, heroverweegt de Chinese centrale bank (PBOC) mogelijk ook het huidige monetaire beleid om de economie te stimuleren. Aan de producentenkant verwachten analisten een daling van -0,5%. Onlangs daalden de producentenprijzen met -0,8% op maandbasis, zelfs meer dan de deskundige prognose van -0,5%. Gezien de nieuwe start van de Chinese economie na de wijziging van het nulcijferbeleid wordt een dergelijke sterke daling echter onwaarschijnlijk geacht. De regering in Peking zal haar uiterste best doen om de eigen economie niet te stagneren. Daarom moeten de gepresenteerde cijfers met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Vooruitkijkend zouden stijgende consumenten- en producentenprijzen de PBOC echter ook tot actie moeten dwingen.

Laatste verslag over de arbeidsmarkt en de Amerikaanse werkloosheid aan het eind van de week

Als weekafsluiter staat op vrijdag 10 maart 2023 om 14:30 (CET) de bijgewerkte non-farm employment (NFP) cijfers in de VS voor de maand februari op de planning. Na 517.000 nieuwe banen in januari verwachten de marktdeskundigen dat er in de afgelopen verslagperiode 200.000 nieuwe banen zullen bijkomen. Als de prognose wordt gehaald of zelfs overtroffen, zal het vermoeden van de marktdeskundigen worden bevestigd dat het sterke cijfer van de vorige maand het gevolg was van een vertekend eenmalig effect van het opnieuw aannemen van veel werknemers in de publieke sector. Zwakke arbeidsmarktgegevens zouden vervolgens een negatief effect kunnen hebben op de prijzen op de financiële markten. Als daarentegen de veerkracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt wordt bevestigd en de verwachtingen van analisten opnieuw worden overtroffen, kan een positieve prijsontwikkeling op de financiële markten worden verwacht. Dit zou de kans op een recessie verder verkleinen.

Eveneens om 14:30 (CET) wordt het werkloosheidscijfer voor de VS gepubliceerd. De prognose blijft ongewijzigd op 3,4%. Zwakke NFP-cijfers zullen waarschijnlijk een negatief effect hebben op het werkloosheidscijfer, dat onlangs met 0,1% daalde tot 3,4%. Het werkloosheidscijfer zal naar verwachting weer stijgen tot het niveau van december. Als het percentage werklozen daarentegen weer daalt, zouden beleggers dit moeten belonen. Aangezien de Amerikaanse dollar hierdoor echter ook verder zou moeten versterken, zou dit opnieuw als tegenwind kunnen werken voor de Bitcoinprijs.