Belangrijke indicatoren voor Bitcoin en Crypto - Handelsweek 17

- 7 minute read

Bitcoin
Mike Hesp
Mike Hesp

Bitcoin eindigde afgelopen handelsmaand boven $29.000, ruim 2% boven het slot van de week ervoor. De meerderheid van de rest van de cryptomarkt bleef zich ook stabiliseren, ondanks een midweekse dip. De cryptomarkt volgde daarmee het herstel van de grote Amerikaanse aandelenindices S&P500 en Nasdaq100. Na sterke kwartaalcijfers van de internetgiganten Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon sloot de Amerikaanse beurs de handelsweek en de handelsmaand af met een koersstijging. Ook goud en zilver lieten wekelijks en maandelijks lichte winsten zien. Gezien de bankfaillissementen in de VS in de afgelopen twee handelsmaanden steeg ook de correlatie tussen Bitcoin en het edelmetaal goud naar een tweejarig hoogtepunt . Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor de Bitcoinprijs deze week:

✔️ Inflatiegegevens voor Europa;

✔️ Rentebesluit en persconferentie van de Amerikaanse Federal Reserve Fed;

✔️ Belangrijkste rentebesluit van de Europese Centrale Bank;

✔️ Arbeidsmarktrapport en werkloosheidscijfer VS sluiten de handelsweek af.

Inhoudsopgave

  1. Inflatiegegevens voor Europa
  2. Rentebesluit en persconferentie van de Amerikaanse Federal Reserve Fed
  3. Belangrijkste rentebesluit van de Europese Centrale Bank
  4. Arbeidsmarktrapport en werkloosheidscijfer VS sluiten de handelsweek af

Inflatiegegevens voor Europa

Morgen, 2 mei, begint de nieuwe cijferweek om 11:00 uur CET met de vooraf gepubliceerde cijfers over de consumentenprijzen in de EU voor de maand april. In de vorige maand maart was de inflatie in Europa met 6,9% opnieuw lager dan in dezelfde tijd vorig jaar, maar nog steeds ruim boven het belangrijkste rentetarief van de ECB. De verwachting voor de handelsmaand april ligt met 7,0% weer iets hoger. Als het inflatiecijfer voor april onder de verwachtingen van de experts uitkomt, kan een bullish marktreactie worden verwacht in de aandelen- en cryptosector.

Als de inflatiegegevens daarentegen boven de verwachtingen van de analisten uitkomen, zou dit een domper zijn voor de Europese Economische Ruimte (EER). Als gevolg daarvan zijn prijsafschrijvingen te verwachten. Aangezien de kerninflatie onlangs met 0,4% steeg tot 5,7% en daarmee duidelijk boven de verwachtingen van de experts lag, zal de druk op de consumentenprijzen waarschijnlijk hoog blijven.

Rentebesluit en persconferentie van de Amerikaanse Federal Reserve Fed

Op woensdag 03 mei 2023 kunnen beleggers zich focussen op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve Bank. Om 20:00 uur worden deze cijfers bekendgemaakt. Volgens de laatste gegevens van de CME FedWatch tool verwacht 83,9% van de analisten een verdere renteverhoging van 0,25% naar een totaal van 5,25%. Deze ontwikkeling liet de Amerikaanse aandelenmarkt koud. Gezien de beter dan verwachte kwartaalcijfers van veel Amerikaanse bedrijven hebben beleggers een verdere renteverhoging tot nu toe genegeerd. De markt lijkt gewend te zijn geraakt aan het havikistische monetaire beleid van de Fed en richt zich op andere economische gegevens. Het valt nog te bezien hoe Fed-voorzitter Powell zal reageren op de noodinterventie van de FDIC in de Amerikaanse middenmarktbank First Republic Bank (FRC) afgelopen vrijdag. Fed-voorzitter Powell blijft onder druk staan in het licht van de aanhoudende problemen in de Amerikaanse bankensector en de toenemende "kredietschaarste".

Tijdens de daaropvolgende persconferentie van Powell om 20.30 uur CET zullen journalisten waarschijnlijk kritische vragen stellen over het toekomstige monetaire beleid van de Amerikaanse monetaire bewakers en zijn uitspraken over mogelijke veranderingen in het begrotingsbeleid nauwlettend in de gaten houden. Vooral tijdens de persconferentie valt dan ook een enorme toename van de marktvolatiliteit te verwachten.

Belangrijkste rentebesluit van de Europese Centrale Bank

Aanstaande donderdag 4 mei gaat de aandacht naar Europa. Om 14:15 CET gaat de Europese Centrale Bank (ECB) de derde belangrijke rentebesluit in 2023 aankondigen. Marktdeelnemers verwachten opnieuw een renteverhoging van 0,25% tot 3,75%. Gezien het feit dat de belangrijkste rentetarieven nog steeds ruim onder het inflatiepercentage van bijna zeven procent liggen, is een nieuwe rentestap onvermijdelijk. Maar aangezien de ECB onlangs de rente verschillende keren met 0,5% heeft verhoogd om de kloof te dichten, is een nieuwe renteverhoging van 0,50% niet uitgesloten. De Europese monetaire bewakers zijn er tot dusver niet in geslaagd het inflatieprobleem duurzaam onder controle te krijgen. Als mevrouw Lagarde de markt echter verrast met een renteaanpassing van 0,5%, zal de eerste reactie op de aandelenmarkt in Europa waarschijnlijk negatief zijn en de koersen doen corrigeren. Ondertussen zou de wisselkoers van de euro stijgen, wat positief zou zijn voor de Bitcoinprijs, omdat de Amerikaanse dollarindex DXY waarschijnlijk verder onder druk komt te staan. Net als de vorige dag zullen beleggers vooral letten op de uitspraken van de ECB-chef tijdens de aansluitende persconferentie om 14:45 uur CET. Hoe Lagarde de ontwikkeling van de economische vooruitzichten voor Europa beoordeelt en welke monetaire beleidsmaatregelen de ECB in de komende maanden van plan is te nemen, zal door beleggers nauwlettend worden gevolgd.

Arbeidsmarktrapport en werkloosheidscijfer VS sluiten de handelsweek af

De handelsweek wordt afgesloten met arbeids- en werkloosheidscijfers in de de VS. Om 14:30 uur CET presenteert het Bureau of Labor Statistics de laatste non-farm employment (NFP) cijfers voor de maand april. De laatste cijfers verslechterden licht tot 236.000 banen, onder de expertverwachting van 239.000 nieuwe banen. Voor april ligt de prognose van 180.000 nieuw gecreëerde banen aanzienlijk onder het gemiddelde van de afgelopen handelsmaanden. Aan het begin van het jaar waren er 517.000 nieuwe banen gecreëerd. Als de verwachtingen van de analisten uitkomen of zelfs onderschreden, valt in een eerste reactie een koersconsolidatie op de beurs te verwachten, omdat het gevaar van een recessie in de Amerikaanse economie de komende maanden weer waarschijnlijker wordt. Als de banendata daarentegen kunnen verrassen en de Amerikaanse economie de daling van de vorige maand kan compenseren, is een verdere positieve ontwikkeling van de Amerikaanse aandelenkoersen denkbaar. Ook de cryptomarkt zou moeten profiteren van goede arbeidsmarktdata.

Eveneens om 14:30 uur CET wordt het Amerikaanse werkloosheidscijfer voor de maand april bekendgemaakt. Analisten verwachten een werkloosheidspercentage van 3,6%. In maart was het werkloosheidspercentage nog gedaald van 3,6% naar 3,5%, ondanks minder nieuwe niet-agrarische banen. Of deze daling slechts tijdelijk is na een onverwachte stijging in februari is onzeker. Aanhoudende zwakte in de vastgoed- en bouwsector en een toenemende ontslaggolf in de technologiesector zouden een mogelijke katalysator zijn voor een stijging van de werkloosheid.

Een zwak NFP-rapport over de arbeidsmarkt zou ook een extra aanwijzing zijn dat de economische groei in de VS verzwakt en dat het aantal werklozen de komende maanden waarschijnlijk zal blijven stijgen. Fed-voorzitter Powell had al benadrukt dat een mogelijke Amerikaanse recessie ook het werkloosheidspercentage richting 4,5% zou kunnen duwen. De Amerikaanse aandelenmarkten zullen dit waarschijnlijk negatief opvatten, omdat het consumentengedrag in de VS op middellange termijn waarschijnlijk ook zal verzwakken. Als de werkloosheid daarentegen op het huidige lage niveau blijft, zou dit erop wijzen dat de Amerikaanse economie veerkrachtig blijft, zoals de afgelopen tijd het geval was. Beleggers zullen de onveranderde kracht waarschijnlijk belonen, wat zou moeten leiden tot meer aankopen. De cryptomarkt zou daardoor ook verder kunnen stijgen.