Belangrijke indicatoren voor Bitcoin en Crypto - Handelsweek 18

- 7 minute read

Bitcoin
Mike Hesp
Mike Hesp

Ondanks hernieuwde renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) waren de aandelen- en cryptomarkten niet onder de indruk. Goede kwartaalcijfers van Apple en sterke Amerikaanse arbeidsmarktgegevens leidden aan het eind van de week tot een herstel van de Amerikaanse aandelenindices in de traditionele financiële markt, waar ook de cryptosector van profiteerde. De Bitcoinprijs slaagde er echter opnieuw niet in om de belangrijke mijlpaal van $30.000 te heroveren. De cryptocurrency blijft echter afwachtend handelen en op korte afstand van zijn piek van het jaar. Alleen het edelmetaal goud kon in de nasleep van de aanhoudende Amerikaanse bankencrisis kortstondig naar een nieuwe all-time high stijgen en bereikte tijdelijk de grens van $2.082, voordat ook de goudprijs consolideerde.

Korte samenvatting:

✔️ Woensdag worden de Amerikaanse inflatiecijfers van april gepresenteerd, analisten verwachten stabilisatie op 5,0%;

✔️ Op donderdag worden de Amerikaanse producentenprijsindices voor april gepresenteerd; analisten verwachten een aanzienlijke maand-op-maand stijging van 0,8%.

✔️ Op vrijdag 12 mei worden de Amerikaanse cijfers over het consumentenvertrouwen en de consumptieverwachtingen gepubliceerd, waarbij analisten een mogelijke economische vertraging verwachten.

Inhoudsopgave

  1. CPI Consumentenprijzen in de VS
  2. Amerikaanse producentenprijzen in de tweede helft van de week
  3. Consumptieverwachtingen en Amerikaans consumentenvertrouwen aan het eind van de week

CPI Consumentenprijzen in de VS

Aanstaande woensdag presenteert het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics om 14:30 uur (CET) de definitieve Amerikaanse inflatiegegevens over de afgelopen maand april. In de voorgaande maand lag de inflatie op jaarbasis met 5,0% onder de verwachting van 5,2%. Voor de maand april verwachten deskundigen geen verandering ten opzichte van de laatste cijfers. Marktkenners verwachten dat het CPI zich zal stabiliseren naar 5,0%. Als de verwachtingen van de analisten worden bevestigd of zelfs onderschreden, zouden zowel de aandelenmarkt als de cryptomarkt verder kunnen stabiliseren en de overkoepelende opwaartse beweging voortzetten. Gezien de goede Amerikaanse arbeidsmarktgegevens van vorige week, zou dit de volgende aanwijzing zijn voor een stabilisatie van de markt. Als de consumentenprijsindexen, in tegenstelling tot de prognoses van deskundigen, boven de verwachtingen uitkomen, zou de Amerikaanse dollar zich moeten gaan stabiliseren. Een herstel van de Amerikaanse dollarindex (DXY) zou vooral voor de Bitcoinprijs slecht nieuws kunnen betekenen, aangezien de Bitcoinprijs vaak stijgt wanneer het slecht gaat met de Amerikaanse dollar.

Amerikaanse producentenprijzen in de tweede helft van de week

Op donderdag 11 mei worden om 14:30 uur (CET) de laatste Amerikaanse producentenprijsindices (PPI) voor de vorige maand april gepresenteerd. Analisten verwachten een aanzienlijke maand-op-maand stijging van 0,8% van de eerdere -0,3% naar 0,5%. Dit zou betekenen dat de productieprijzen, die de laatste tijd geleidelijk zijn gedaald, weer stijgen. De laatste keer dat de producentenprijzen zo sterk stegen was in januari. Als de prijsstijgingen toenemen zoals de experts verwachten, is een positieve reactie van de Amerikaanse dollar te verwachten, wat vervolgens een negatief effect zou kunnen hebben op de aandelen- en cryptomarkten. Als de producentenprijsindices daarentegen onder de verwachtingen van de marktdeskundigen blijven en de Amerikaanse dollarindex aan kracht blijft verliezen, zou dit de druk op Bitcoin en de rest van de cryptomarkt verminderen. Dit zou dan weer kunnen leiden tot een bullish koersreactie op de cryptomarkt.

Consumptieverwachtingen en Amerikaans consumentenvertrouwen aan het eind van de week

Op de laatste dag van de handelsweek kunnen we uitkijken naar Amerikaanse cijfers over het consumentenvertrouwen en consumptieverwachtingen. Op vrijdag 12 mei om 16:00 (CET) zullen marktdeelnemers kijken naar de advance releases over het consumentenvertrouwen en de consumptieverwachtingen van huishoudens voor de huidige maand mei. De door de Universiteit van Michigan gepubliceerde consumptieverwachtingen weerspiegelen de mate van optimisme onder consumenten over de economische ontwikkeling in de VS. In de definitieve release voor april kwam het vertrouwen van huishoudens uit op 60,5, een aanzienlijke daling. Voor de eerste prognose in mei ligt de deskundige schatting van 59,8 iets onder de definitieve cijfers van de vorige maand. Dit zou kunnen wijzen op een economische vertraging in de komende maanden. De recente sterke arbeidsmarktgegevens zouden echter ook voor een verrassing kunnen zorgen. Positieve Amerikaanse consumptienverwachtingen zouden wijzen op een stijging van de consumentenbestedingen in de VS en een positief effect hebben op de aandelenmarkten en de cryptosector.

De verwachte cijfers voor het consumentenvertrouwen zullen volgens analisten voor het eerst verzwakken na stabiele voorgaande maanden. De eerste verwachting voor de handelsmaand mei ligt met 63,0 onder de definitieve cijfers van april. In de voorgaande maand kwam het consumentenvertrouwen nog uit op een waarde van 63,5. Als de daling van het consumentenvertrouwen wordt bevestigd en de prognoses van de experts zelfs worden onderschreden, valt in een eerste reactie een koersconsolidatie op de financiële markten te verwachten. Aangezien de Amerikaanse dollar echter ook verder zou kunnen verzwakken, is een koersstijging van Bitcoin en de rest van de cryptomarkt denkbaar. Als het consumentenvertrouwen daarentegen tegen de verwachtingen in stijgt en in de range van de data van april ligt, is het nog onduidelijk hoe de cryptomarkt daarop reageert. Paradoxaal genoeg zou dit ook positief kunnen zijn, aangezien een positief consumentenvertrouwen wijst op een toegenomen bereidheid van particuliere huishoudens om nieuwe investeringen te doen. Als huishoudens ondanks de moeilijke economische vooruitzichten vertrouwen blijven houden in de Amerikaanse economie, zou dit de veerkracht van de eerste vier maanden van de handel opnieuw ondersteunen.