Belangrijke indicatoren voor Bitcoin en Crypto - Handelsweek 19

- 7 minute read

Bitcoin
Mike Hesp
Mike Hesp

De afgelopen handelsweek werd vooral gekenmerkt door prijsconsolidaties op zowel de aandelenmarkt als de cryptomarkt. Bitcoin (BTC) corrigeerde op het hoogtepunt met ongeveer 10% tot 25.810 US dollar, voordat een herstel van 1.000 US dollar inzette. De BTC-prijs eindigde de handelsweek onder de relevante steunzone van de afgelopen weken op iets minder dan 27.000 US dollar.

Naast zwakker dan verwachte consumentenverwachtingen en een afnemend Amerikaans consumentenvertrouwen, zorgde een aanzienlijke stijging van de Amerikaanse dollarindex (DXY) voor een merkbare tegenwind voor de cryptosector. De Amerikaanse aandelenindices eindigden de week ook overwegend zwakker. Hoewel verdere dalingen van de consumenten- en producentenprijzen aanvankelijk leidden tot een bullish koersreactie in het midden van de week, wees de kerninflatie op aanhoudende onzekerheden aan het prijsfront, wat leidde tot meer winstuitkeringen in de tweede helft van de week. Een sterkere stijging van de initiële werkloosheidsclaims dan verwacht door marktkenners voedde extra zorgen over een merkbare vertraging van de Amerikaanse economische activiteit aan het einde van de week. Als gevolg ontstond er veel verkoopdruk op de cryptomarkt, waardoor ook Bitcoin in daalden.

Korte samenvatting:

✔️ Op dinsdag worden de definitieve Amerikaanse detailhandelsverkopencijfers voor de maand april gepubliceerd. Marktdeelnemers verwachten een herstel van 0,7%.

✔️ Op woensdag worden de inflatiecijfers voor de Eurozone in april gepubliceerd. Analisten van een inflatiecijfer van 7,0%.

✔️ Donderdag staat in het teken van de meest recente Philadelphia Fed manufacturing index. Deze worden dan gepresenteerd. Analisten verwachten een definitieve cijfer van -19,0.

✔️ De handelsweek wordt op vrijdag afgesloten met een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. De uitspraken van Powell hebben vaak een effect op de Bitcoinprijs.

Inhoudsopgave

  1. Detailhandelsverkopen VS aan het begin van de week
  2. Inflatiecijfers voor de Eurozone
  3. Philly Fed Productie-index
  4. De toespraak van Fed-voorzitter Powell aan het einde van de week

Detailhandelsverkopen VS aan het begin van de week

Op dinsdag 16 mei zal het US Census Bureau de definitieve Amerikaanse detailhandelsverkopencijfers voor de maand april vrijgeven om 14:30 uur (CET). Ze worden beschouwd als een belangrijke maatstaf voor de beoordeling van het consumptiesentiment van huishoudens. In de laatste twee verslagperiodes werden de conservatieve schattingen van de experts ondanks latere herzieningen meermaals aanzienlijk overschreden. De definitieve cijfers voor maart lieten een daling van 0,6% zien, wat aanzienlijk lager is dan de verwachte daling van 0,4%. Voor de afgelopen handelsmaand april verwachten de marktdeelnemers een herstel van de Amerikaanse detailhandelsverkopen met 0,7%. Als de verwachtingen worden gehaald of zelfs overtroffen, wijst dat op een mogelijke stabilisatie van het consumentenvertrouwen en zou dat een aanwijzing zijn voor een stijgende Amerikaanse economische groei in de afgelopen maand. Een stabilisatie van het Amerikaanse consumentensentiment zou het koersherstel van de Amerikaanse dollarindex (DXY) kunnen versnellen en dat zou voor tegenwind kunnen zorgen voor de cryptomarkt. Als de schattingen van de experts daarentegen worden niet worden gehaald, dan is dit juist slecht nieuws voor de Amerikaanse dollar. De US-dollarindex zou dan opnieuw moeten consolideren en dat is juist positief nieuws voor de cryptomarkt, omdat de Bitcoinprijs hier traditioneel positief op reageert.

Inflatiecijfers voor de Eurozone

Aanstaande woensdag 17 mei kunnen marktdeelnemers uitkijken naar de inflatiecijfers voor de Eurozone. Om 11:00 uur (CET) gaat de Eurostat de definitieve consumentenprijsgegevens voor Europa over de vorige maand april publiceren. In de pre-release op 2 mei kwamen de inflatiegegevens uit op 7,0%, iets boven de verwachting van 6,9%. Ook voor de definitieve gegevens verwachten de deskundigen een ongewijzigd inflatiecijfer van 7,0%. Gezien de verder dalende Amerikaanse consumentenprijzen is hier echter een verrassing denkbaar. Als het inflatiecijfer in de vorige maand onverwacht lager uitvalt dan de analisten verwachten, zou de Europese aandelenmarkt aanvankelijk positief kunnen reageren. Dit is vergelijkbaar met de week ervoor na de publicatie van de dalende Amerikaanse inflatiegegevens. De cryptomarkt zou dan op korte termijn kunnen stabiliseren. Mochten de consumentenprijzen daarentegen boven de analistenverwachting uitkomen en dus weer achtereenvolgens stijgen, dan zou dat een nieuwe tegenslag zijn in de strijd tegen het aanhoudende inflatieprobleem in de eurozone. Aanhoudend hoge inflatiecijfers in de landen van Europa zouden in toenemende mate een probleem kunnen worden voor de economie van de eurozone. De Europese financiële markten zouden hun winsten van de voorbije weken kunnen teruggeven en ook de Bitcoinprijzen negatief kunnen beïnvloeden.

In de middag, om 14:30 (CET) uur, zal het Census Bureau dan de voorlopige cijfers presenteren van de Amerikaanse bouwvergunningen voor de maand april. Het aantal afgegeven vergunningen dient als leidende indicator voor de kracht van de huizenmarkt in de VS. Onlangs bedroeg het aantal nieuwe bouwvergunningen 1,430 miljoen, iets boven de verwachtingen van de deskundigen, wat wijst op een eerste stabilisatie van de vastgoedsector. In vergelijking met de vorige maand blijft de prognose van de analisten ongewijzigd op 1,430 miljoen bouwvergunningen. Onlangs reageerden de Amerikaanse aandelenmarkt en vervolgens ook de Bitcoinprijs positief op de beter dan verwachte cijfers uit de vastgoedmarkt. Als het aantal afgegeven bouwvergunningen echter opnieuw zwak is en niet voldoet aan de verwachtingen van de experts, kan dit leiden tot een nieuwe domper op de Amerikaanse aandelenmarkt, wat ook een negatief effect kan hebben op de cryptosector.

Philly Fed Productie-index

Op donderdag 18 mei 2023 zal om 14:30 uur (CET) de meest recente Philadelphia Fed manufacturing index gepresenteerd worden. De onderzochte index meet de toestand van de verwerkende sector in Philadelphia. De Philly Fed index wordt beschouwd als een voorlopende indicator voor de belangrijke ISM inkoopmanagersindex. Indexwaarden boven 0 wijzen op een positieve bedrijfsontwikkeling van industriële bedrijven, terwijl een daling onder 0 wijst op een negatieve bedrijfsontwikkeling. In de afgelopen drie maanden werden de prognoses van de deskundigen steeds duidelijk niet gehaald. Meest recent waren de definitieve gegevens van -31,3 aanzienlijk lager dan de verwachtingen van -19,2 en leidden tot aanzienlijke koersverliezen op de aandelen- en cryptomarkten. Als de productie-index voor de vierde maand op rij zwak blijft en onder de analistenverwachting van -19,0 uitkomt, zal de bearish reactie van 20 april zich waarschijnlijk herhalen. Als de voorspellingen van de marktdeelnemers in tegenstelling tot de verwachtingen worden overtroffen, zou dit de eerste aanwijzing zijn dat de bedrijfsvooruitzichten van Amerikaanse industriële bedrijven zich stabiliseren. Als gevolg daarvan zou er een sterk herstel op de Amerikaanse aandelenmarkt kunnen komen, aangezien de kans op het begin van een recessie in de nabije toekomst zou afnemen. Ook de cryptomarkt zal deze ontwikkeling waarschijnlijk positief opvatten.

De toespraak van Fed-voorzitter Powell aan het einde van de week

De handelsweek wordt afgesloten met op vrijdag 19 mei een toespraak van Jerome Powell. De Fed-voorzitter stapt op de laatste handelsdag van de week voor de camera's. Beleggers hopen dat de Fed-chef het toekomstige Amerikaanse monetaire beleid zal specificeren. Het valt nog te bezien of Powell zijn laatste uitspraken uit de persconferentie na het laatste rentebesluit op 3 mei, waarin hij zijn enigszins dovish outlook bevestigde, zal bevestigen. Hoewel de Amerikaanse inflatie onlangs verder daalde, zou de aanhoudend hoge kerninflatie Powell ervan kunnen overtuigen de rente voorlopig ongewijzigd te laten. Marktdeelnemers speculeren steeds meer op een eerste renteverlaging in de komende maanden. Powell kan zich ook genoodzaakt voelen de problematische situatie in de Amerikaanse bankensector aan te pakken. Ook hier zouden beleggers op nieuws kunnen reageren met meer kopen of verkopen.