Belangrijke indicatoren voor Bitcoin en Crypto - Handelsweek 8

- 5 minute read

Technology
Mike Hesp
Mike Hesp

In een week tijd is de Bitcoinprijs gestegen van 21.5k dollar naar 25k dollar . Welke ontwikkelingen hebben deze week effect op de prijs van Bitcoin en de rest van de cryptomarkt?

✔️ Nieuwe verkoopcijfers voor bestaande woningen in de VS;

✔️ Fed-notulen geven meer gedetailleerde informatie over het monetaire beleid;

✔️ De consumentenprijzen van de EU en het BBP voor de VS;

✔️ Publicatie van het kerninflatiecijfer van de PCE in de VS.

Op dinsdag 21 februari worden de nieuwe cijfers over de verkoop van bestaande woningen in de VS gepubliceerd. Een dag later worden de notulen van de FOMC-vergadering van 1 februari vrijgegeven. Op donderdag worden eerst de laatste EU-consumentenprijzen bekendgemaakt en staat de presentatie over het Amerikaanse BBP op het programma. De handelsweek wordt afgerond met de laatste gegevens over de PCE-prijsindex voor de VS.

Inhoudsopgave

  1. Nieuwe verkoopcijfers voor bestaande woningen in de VS
  2. Fed-notulen geven meer gedetailleerde informatie over het monetaire beleid
  3. De consumentenprijzen van de EU en het bruto binnenlands product voor de VS.
  4. Publicatie van het kerninflatiecijfer van de PCE in de VS

Nieuwe verkoopcijfers voor bestaande woningen in de VS

Op dinsdag om 16:00 uur (CET) worden de bijgewerkte verkoopcijfers voor bestaande woningen over de maand januari gepresenteerd. De verzamelde gegevens beschrijven de toestand van de huizenmarkt in de VS. Als de verkoopcijfers boven de verwachtingen van deskundigen uitkomen, wijst dit op stijgende consumentenbestedingen in de VS. Worden de prognoses niet gehaald, dan zou dat een bevestiging zijn van een afkoeling van de zo belangrijke Amerikaanse vastgoedsector. De verwachting voor de vorige maand januari is 4,10 miljoen huizenverkopen.

Als de gepubliceerde cijfers de voorspelde waarde bereiken of zelfs overschrijden, zou de Amerikaanse dollar kunnen corrigeren, zoals bij de laatste publicatie op 20 januari. Positieve cijfers uit de vastgoedsector hadden vorige maand een positief effect op aandelen- en cryptomarkten. Zwakke gegevens uit de huizenmarkt zouden daarentegen een negatief effect kunnen hebben op de financiële markt. De Amerikaanse centrale bank Fed had herhaaldelijk gezegd dat ze haar monetaire beleid niet wilde wijzigen, ondanks slechte economische gegevens.

Fed-notulen geven meer gedetailleerde informatie over het monetaire beleid

Aanstaande woensdag worden om 20:00 (CET) de vergaderingsnotulen van het afgelopen rentebesluit vrijgegeven. Als we de marktreactie op de laatste renteverhoging van de Federal Reserve als leidraad nemen voor het beleggerssentiment, zijn beleggers klaar met de inflatie. Wat de markt wil horen van de Federal Reserve en wat de Amerikaanse centrale bank wil communiceren, liggen de laatste tijd sterk uiteen. Beleggers lijken weer met meer risicobereidheid te willen handelen, ook al streeft de Fed voorlopig niet naar een renteverlaging.

Onlangs verwierpen verschillende Fed-leden de bullish marktinterpretatie van beleggers en wezen erop dat de rente waarschijnlijk langer hoger zal blijven dan beleggers hadden gehoopt. Of de nieuwe verklaring bijgewerkte inzichten bevat over hoe lang de Fed-functionarissen de rente op het huidige niveau zal houden, valt nog te bezien. Een aanpassing van de rente kan zorgen voor volatiliteit in de financiële markten.

De consumentenprijzen van de EU en het bruto binnenlands product voor de VS.

Aanstaande donderdag om 11:00 (CET) worden eerst de definitieve consumentenprijzen voor de eurozone voor de maand januari gepresenteerd. In de pre-release op 1 februari kwamen de inflatiegegevens in Europa uit op 8,5%, ruim onder de verwachting van 9%. De marktdeskundigen hebben deze verwachting nu bijgesteld naar 8,6%. Als de cijfers van de vorige maand op dit niveau uitkomen, zal de markt waarschijnlijk positief reageren.

Als het inflatiecijfer echter boven de verwachtingen van de analisten uitkomt, zouden de prijzen op de financiële markten kunnen corrigeren. Aangezien de kernprijzen onlangs, tegen de verwachting in, waren gestegen van 5,1% naar 5,2% op jaarbasis, toont dit aan dat de druk op de totale prijzen weliswaar is afgenomen, maar dat er weinig tekenen zijn dat ook de kerninflatie afneemt.

Om 14:30 (CET) volgt de vrijgave van het Amerikaanse BBP voor het laatste kwartaal van 2022. Na een zwakke eerste helft van het jaar hield de Amerikaanse economie goed stand met een sterke groei in het derde en vierde kwartaal, ondanks verschillende renteverhogingen. De voorlopige release voor het vierde kwartaal liet een economische groei zien van 2,9%, 0,4% boven de prognose van 2,5%. Als de definitieve cijfers het cijfer van 2,9% bevestigen, zou de marktreactie opnieuw positief moeten zijn. De bitcoinprijs zou dan ook bullish moeten reageren.

Publicatie van het kerninflatiecijfer van de PCE in de VS

Als afsluiter staan voor aankomende vrijdag om 14:30 (CET) de kerninflatiecijfer (PCE) voor de VS in de maand januari op het programma. Net als in de vorige maand wordt een nieuwe stijging tot 0,4% voorspeld. Als de verwachtingen van de deskundigen worden gehaald of zelfs overtroffen, zullen de havikistische leden van de Federal Reserve waarschijnlijk hun strategie van verdere renteverhogingen bevestigd zien.

Bij de volgende Fed-vergadering op 22 maart zou de Fed dan het belangrijkste rentetarief opnieuw moeten verhogen. De cryptomarkt zal daardoor waarschijnlijk corrigeren. Als de PCE-prijsindex, in tegenstelling tot de verwachtingen, op 0,3% of zelfs daaronder uitkomt, zou het desinflatieverhaal verdere steun krijgen. Dit heeft doorgaans een positief effect op de Bitcoinprijs.