Berlin Update - Wat kunnen we van Ethereum's hard fork verwachten

- 5 minute read

Ted Maas
Digital Marketeer
Ted Maas

Ethereum’s Berlin upgrade komt eraan en zal worden uitgevoerd op block 12.244.000. Na maandenlang testen is Berlin de opvolger van de Instanbul en Muir Glacier updates en is de route naar ETH2.0 bijna klaar. In het artikel van vandaag vertellen we kort wat je kunt verwachten en welke acties jij als gebruiker moet uitvoeren.


ethereum berlin hard fork upgrade

De weg naar 2.0

De exacte tijd is lastig vast te stellen, maar blok 12.244.000 wordt naar verwachting op de 15e van deze week bereikt. De Berlin upgrade zal vier Ethereum Improvement Proposal's (verbeterpunten) introduceren, die kortweg EIP's worden genoemd. Vanwege de gedecentraliseerde aard, duurt het lang voordat EIP’s daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Deze moeten namelijk eerst voorgesteld, besproken, geïmplementeerd en uitgevoerd worden. Deze week kunnen we de volgende vier EIP’s verwachten:

  • EIP-2565: Verlaagt de kosten van de ModExp (0x00..05) precompile. ModExp helpt bij de berekening van de gaskosten, die momenteel erg hoog zijn.
  • EIP-2929: Verhoogt de gaskosten voor SLOAD, *CALL, BALANCE, EXT* en SELFEDESTRUCT wanneer deze voor de eerste keer in een transactie worden gebruikt. Dit kan contra-intuïtief lijken met de huidige gasprijzen, maar onderzoek heeft aangetoond dat de huidige "core opcodes" te laag geprijsd zijn. Door de gaskosten van deze specifieke "core opcodes" te verhogen, kan het netwerk spam- en DoS-aanvallen voorkomen.
  • EIP-2718: Introduceert een nieuw transactietype dat als ‘label’ functioneert, waardoor meerdere transactietypes mogelijk zijn. Op dit moment worden alle transacties gelijk behandeld. Met deze update kunnen bepaalde transacties worden gelabeld dus onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren.
  • EIP-2930: Voegt een transactietype toe dat een toegangslijst, een lijst van adressen en opslagsleutels bevat. Hierdoor worden enkele van de door EIP-2929 geïntroduceerde gaskosten afgezwakt.

Wat moet ik zelf doen?

Als je Ethers op een exchange, hardware, mobiele of web wallet staan, hoef je niets te doen (tenzij je wallet provider dit expliciet vraagt). De update wordt automatisch uitgevoerd. Als je een node operator of een miner bent, moet je de laatste versie van de Ethereum client downloaden zodra de upgrade is voltooid. Deze client kun je hier vinden. Als je je client niet upgradet, zul je synchroniseren met de pre-fork upgrade en kan je geen Ethers ontvangen/versturen.

EIP-1559

EIP-1559, een voorstel waar veel mensen op zitten te wachten, wordt niet geïmplementeerd met de komende Berlijn update. EIP-1559 wordt door sommige 'het ontbrekende puzzelstukje voor Ethereum's monetaire beleid' genoemd en zal de algehele user-experience van Ethereum's gas management aanpakken. Het huidige gas fee systeem wordt door vele als verwarrend ervaren. Daarnaast zorgt het ‘auction-style’ systeem ervoor dat validators te veel betaald krijgen. EIP-1559 zal de transactiekosten voor gebruikers en de inkomsten voor miners beïnvloeden, terwijl de inflatie in toom wordt gehouden. De update wordt later dit jaar verwacht, in Q3 of Q4.


Voor degenen die geïnteresseerd zijn in ETH2.0, kunnen onze ETH 2.0 serie bekijken:

Deel 1 Deel 2 Deel 3