Ethereum EIP-4844: Hoe de upgrade Ethereums ecosysteem gaat veranderen

- 5 minute read

Is Ethereum niet meer deflationair?
Mike Hesp
Mike Hesp

De community van Ethereum kijkt met belangstelling uit naar de EIP-4844 update van Ethereum. Wat is het en hoe zal de update het ecosysteem van Ethereum beïnvloeden?

Korte samenvatting:

  1. EIP-4844 Upgrade voor schaalbaarheid: De EIP-4844-upgrade heeft als doel de schaalbaarheid van het Ethereum-netwerk te vergroten door de introductie van blob-transacties.
  2. Blob-transacties verminderen kosten: De upgrade introduceert blob-transacties, waarbij gegevens gebundeld worden om transactiekosten te verlagen, waarbij Ethereum grote hoeveelheden transactiedata in één "container" of blob groepeert.
  3. Impact op Layer 2-projecten: De introductie van blobs heeft een positieve impact op Layer 2-projecten, waaronder populaire namen zoals Arbitrum, Polygon en Optimism. Het verlaagt operationele kosten en maakt deze projecten aantrekkelijker voor gebruikers en ontwikkelaars.
  4. Voordelen voor Layer 2-netwerken met eigen tokens: De EIP-4844-upgrade wordt vooral gunstig geacht voor Layer 2-netwerken met eigen tokens, omdat lagere transactiekosten en grotere adoptie kunnen leiden tot een stijging van de tokenprijzen.

De transactiekosten op het Ethereum -netwerk zijn sinds september aanzienlijk gestegen als gevolg van de recente crypto-rally, waardoor de belasting op het netwerk is toegenomen. Opnieuw werd Ethereum geconfronteerd met schaalproblemen, en de verwachting is dat deze problemen alleen maar zullen toenemen in de aankomende bullmarkt.

Volgens gegevens op Etherscan kunnen zelfs eenvoudige transacties zoals token swaps leiden tot transactiekosten van ongeveer 35 euro per transactie. Er is dus werk aan de winkel. Ondertussen zijn Ethereum-ontwikkelaars actief bezig met het vinden van een oplossing. De EIP-4844 , die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gereed zal zijn, is bedoeld om aanzienlijk meer schaalbaarheid te bieden.

Inhoudsopgave

  1. Wat is de Ethereum EIP-4844 upgrade?
  2. Upgrade leidt tot meer gebruik van Layer 2 netwerken
  3. Met name Layer 2 netwerken met eigen tokens profiteren van de EIP-4844 upgrade
  4. Conclusie

Wat is de Ethereum EIP-4844 upgrade?

De EIP-4844-upgrade van Ethereum heeft tot doel het netwerk efficiënter te maken door de capaciteit te vergroten en transactiekosten te verlagen.

Dit wordt bereikt door de introductie van een nieuw transactietype, genaamd blob-transactie. Hierbij worden gegevens gebundeld, ook wel "blob" genoemd. Deze gegevens worden niet verwerkt via de Ethereum Virtual Machine (EVM), maar er wordt slechts een verwijzing naar de blob gemaakt in de EVM. Hierdoor wordt bespaard op de hoeveelheid gegevens die in de transactie verwerkt moeten worden, wat resulteert in lagere kosten.

Blob-transacties in Ethereum zijn vergelijkbaar met het verzenden van goederen in de logistiek. Net zoals goederen gebundeld worden in containers om kosten te besparen, groepeert Ethereum grote hoeveelheden transactiedata in één "container" of blob. Dit leidt tot aanzienlijk lagere gaskosten voor transacties op het Ethereum-netwerk.

De introductie van blobs heeft een positieve impact op Layer 2 -projecten, aangezien ook zij profiteren van een efficiëntere en kosteneffectievere Ethereum-mainchain. Voor Layer 2-projecten betekent de upgrade direct een verlaging van de operationele kosten, omdat zij hun transactiegegevens met behulp van blobs kunnen consolideren en doorsturen naar de Ethereum-mainchain.

Upgrade leidt tot meer gebruik van Layer 2 netwerken

Layer 2-projecten zoals Arbitrum, Optimism en Polygon worden aantrekkelijker voor veel mensen wanneer de kosten voor transacties lager worden. Dankzij blobs worden transacties efficiënter, waardoor er meer transacties tegelijk kunnen plaatsvinden. Dit verbetert de schaalbaarheid van het geheel. Hierdoor worden transacties op Layer 2-projecten nog goedkoper en sneller dan op het hoofdnetwerk van Ethereum.

Dit opent de deur voor meer innovatie en stimuleert de acceptatie door ontwikkelaars, waardoor het ecosysteem verder kan groeien. Kortom, de EIP-4844 upgrade wordt met enthousiasme ontvangen door Layer 2-projecten.

Met name Layer 2 netwerken met eigen tokens profiteren van de EIP-4844 upgrade

De upgrade zal vooral gunstig zijn voor Layer 2-netwerken met hun eigen tokens, omdat hun platforms aantrekkelijker worden voor zowel gebruikers als ontwikkelaars. Deze netwerken hebben aanzienlijk lagere transactiekosten dan het hoofdnetwerk van Ethereum. Een groter gebruik van deze netwerken gaat vaak hand in hand met een grotere vraag naar hun tokens, wat mogelijk leidt tot een stijging van de tokenprijzen.

Enkele voorbeelden van Layer 2-projecten in het Ethereum-ecosysteem zijn Arbitrum, Polygon en Optimism. Of de upgrade direct zal leiden tot een prijsstijging van de tokens is echter moeilijk te voorspellen.

Conclusie

In reactie op de aanzienlijke stijging van transactiekosten op het Ethereum-netwerk sinds september, wordt er actief gezocht naar oplossingen om de schaalbaarheid te vergroten. De aanstaande EIP-4844-upgrade, gepland voor het eerste kwartaal van 2024, richt zich op het efficiënter maken van het netwerk door de introductie van blob-transacties. Deze innovatie bundelt gegevens, wat resulteert in lagere transactiekosten.

De upgrade heeft niet alleen directe voordelen voor het Ethereum-mainnet, maar ook positieve gevolgen voor Layer 2-projecten zoals Arbitrum, Polygon en Optimism. De lagere kosten en efficiëntere transacties maken deze netwerken aantrekkelijker voor gebruikers en ontwikkelaars. Vooral Layer 2-netwerken met eigen tokens zullen naar verwachting profiteren, doordat lagere kosten en grotere adoptie kunnen bijdragen aan een stijging van de tokenprijzen. De EIP-4844-upgrade wordt dan ook met enthousiasme ontvangen door de Ethereum-gemeenschap en belooft een positieve impuls voor het gehele ecosysteem.