Belangrijke ontwikkelingen voor crypto en Bitcoin - Handelsweek van 28-nov t/m 2- dec

- 5 minute read

Technology
Mike Hesp
Mike Hesp

In de nasleep van het debacle rond FTX, zagen we dat de Bitcoin koers redelijk stabiel bleef in de afgelopen handelsweek. Nadat de prijs maandag scherp daalde naar een nieuw dieptepunt van het jaar van $15.460 per BTC, wist de koers te herstellen tot ruim boven $16k. Toch kon de cryptomarkt niet echt profiteren van een aanzienlijke daling van de producentenprijzen in Duitsland, wat wijst op een eerste verbetering van de inflatie in de Europese Unie. De reden is de onzekerheid rond cryptomakelaar Genesis. Het cryptofonds kondigde vorige week een bedrijfsherstructurering aan, waardoor beleggers na het faillissement van FTX opnieuw met onzekerheid werden geconfronteerd. Mede dankzij de beter dan verwachte consumentenvooruitzichten van Amerikaanse huishoudens wist de Bitcoinprijs te herstellen tot ongeveer $16.500 per BTC.  

In deze handelsweek zullen beleggers met spanning kijken naar de toespraken van ECB-chef Lagarde aan het begin van de week en die van Fed-voorzitter Powell halverwege de week.  

Developments in crypto and bitcoin this week

Inhoudsopgave

  1. Centrale bankiers stappen voor de microfoons 
  2. Amerikaans consumentenvertrouwen kan impuls geven 
  3. Inflatiecijfers EU, bruto binnenlands product VS en toespraak Fed Powell in midweek 
  4. Publicatie van de kerninflatie van de PCE in de VS 
  5. Verslag over de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het eind van de week 

Centrale bankiers stappen voor de microfoons 

Maandag 28 november 2022: ECB-chef Lagarde trapt de handelsweek af om 15:00 CET met een toespraak over de toekomstige monetaire beleidsmaatregelen in de twee belangrijkste economische zones (Europa en de VS). Vervolgens geven om 18:00 CET de Amerikanen bankiers Bullard en Williams van de Fed een toespraak.  

Beleggers zullen elke verklaring van de centrale bankiers nauwkeurig analyseren om een beter beeld te krijgen van de komende rentebesluiten van de ECB en de Fed medio december. Als de centrale bankiers hun herhaaldelijk verkondigde hawkish outlook (het verhogen van de rentes, om zo de inflatie onder controle te houden) onderstrepen, kunnen de aandelen- en cryptomarkten verder in de problemen komen. De Amerikaanse dollar kan dan weer aan kracht winnen en de dat heeft doorgaans een negatief effect op de cryptomarkt. 

  

Amerikaans consumentenvertrouwen kan impuls geven 

Dinsdag 29 november 2022: De tweede handelsdag staat in het teken van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De Conference Board (CB) maakt nieuwe cijfers bekend over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in de handelsmaand november. Het optimisme over de economische ontwikkelingen in de VS lag met 102,5 al ver onder de verwachtingen van 106,0 in de vorige maand oktober. Een dalende waarde geeft aan dat de Amerikaanse consumenten verwachten dat hun eigen economie het moeilijk blijft hebben. De deskundigen voorspellen een waarde van 100,0 voor de voorlaatste maand in 2022. Als de verwachtingen van de analisten echter opnieuw niet worden gehaald, zal dit ook een negatief effect hebben op de sterkte van de Amerikaanse dollar, wat weer een positief effect kan hebben op de koersen van Bitcoin en altcoins. 

  

Inflatiecijfers EU, bruto binnenlands product VS en toespraak Fed Powell in midweek 

Woensdag 30 november 2022: De derde handelsdag is te omschrijven als de belangrijkste dag van de handelsweek, met verschillende ontwikkelingen om in de gaten te houden als belegger. De dag start met de bekendmaking van de consumentenprijzen voor de eurozone om 11:00 CET. Na 10,6 procent in oktober verwachten de marktdeskundigen een lichte daling van 10,6 procentpunt tot 10,4 procent in november. Mocht de inflatie in Europa zelfs onder de aangepaste verwachtingen uitkomen, dan zou dat in een eerste reactie een positief effect op de financiële markten moeten hebben. Een onverminderd hoge inflatie van 10,6 of meer procentpunten zou daarentegen opnieuw vergif zijn voor de markten. Mevrouw Lagarde zal dan bij het volgende rentebesluit haar voet op het gaspedaal moeten houden. 

In de vroege middaguren volgt om 14.30 uur (CET) de volgende vooruitblik op het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de VS voor het derde handelskwartaal. De deskundigen voorspellen een verdere lichte verbetering tot 2,7 procent, tegen 2,6 procent eind oktober. In vergelijking met het tweede kwartaal, waarin het Amerikaanse BBP nog met -0,6 procent kromp, zou dit een verbetering van 3,3 procent betekenen. Als het BBP zich zo sterk weet te herstellen en zich blijft stabiliseren, zou dit voor de Federal Reserve een verdere aanwijzing zijn dat de Amerikaanse economie bestand blijft tegen de recente verhoging van de belangrijkste rentetarieven met 0,75 procent. Dit zou erop kunnen wijzen dat de belangrijkste rentetarieven in december met nog eens 0,75 procent worden verhoogd tot 4,75 procent. Als het BBP, in tegenstelling tot de verwachtingen, zwakker blijkt te zijn dan voorspeld, kan dit de Amerikaanse dollar verder onderdrukken. Dit kan een positief effect hebben op de koersen van de aandelen- en cryptomarkten. Om 20:00 (CET) kunnen beleggers met spanning luisteren naar de woorden van Fed-voorzitter Powell, die in een toespraak zal ingaan op de economische vooruitzichten van de VS. Voor woensdagavond valt dus een grotere volatiliteit op de financiële markten te verwachten. 

  

Publicatie van de kerninflatie van de PCE in de VS 

Donderdag 01 december: Om 14.30 uur (CET) maakt het Bureau of Economic Analysis het kerninflatiecijfer (PCE) voor de VS over de maand oktober bekend. Marktdeskundigen verwachten een stijging van 0,3% ten opzichte van de maand september. De meest recente kerninflatie bedroeg 0,5%. Dit bevestigt de veronderstelling van de deskundigen dat de stijging minder uitgesproken zal zijn dan in de zomermaanden. Als de kern van de particuliere consumentenbestedingen daarentegen de verwachtingen van analisten overtreft, zal de Federal Reserve waarschijnlijk vasthouden aan haar strategie van verdere renteverhogingen. Tijdens de volgende Fed-vergadering op 15 december zal voorzitter Powell zijn havikistische houding ongewijzigd moeten handhaven. Als, in tegenstelling tot de verwachtingen, de PCE-rente op 0,3% of zelfs daaronder blijft, kan een aanhoudend koersherstel op de Amerikaanse aandelenmarkten worden verwacht, wat ook een gedeeltelijk bullish effect op Bitcoin en de rest van de cryptomarkt zou kunnen hebben. 

  

Verslag over de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het eind van de week 

Vrijdag 2 december: Op de laatste dag van de eerste handelsweek worden om 14.30 uur (CET) de niet-agrarische werkgelegenheidscijfers voor de maand november gepubliceerd. De gegevens over de zogenaamde Nonfarm Payrolls (NFP) beschrijven de maandelijkse verandering van het aantal banen minus werknemers in de landbouw. De marktspelers verwachten een daling van het aantal nieuwe banen tot 200.000 ten opzichte van de vorige maand (261.000). Deze daling zou wijzen op hernieuwde problemen op de arbeidsmarkt, gezien het schrappen van banen bij Amazon en Apple en de toenemende personeelsstop in verschillende sectoren van de economie. 

De ervaring leert dat een afnemende banengroei een negatief effect heeft op de toekomstige consumptieve bestedingen van de huishoudens en kan leiden tot een verslechtering van de economische situatie. Zwakke NFP-gegevens zouden de Amerikaanse dollarcorrectie van de afgelopen zes handelsweken opnieuw moeten versterken, wat een stabiliserend effect zou kunnen hebben op de bitcoinprijs. Bovendien zal de Federal Reserve met deze ontwikkeling rekening moeten houden bij het komende rentebesluit.