Blijft blockchain de eeuwige slapende reus?

- 5 minute read

Test
Paul Hopmans
Crypto Expert
Paul Hopmans

Blockchain is sinds 2009 niet meer weg te denken. Dat was het jaar waarin het genesis block van de Bitcoin blockchain gemined werd. Nu, 14 jaar later, is blockchain uitgebreid met duizenden cryptocurrencies en honderden concepten. De vraag die ik me stel is waar dat allemaal toe gaat leiden en wanneer?

Korte samenvatting:

✔️ Blockchain heeft belangrijke kenmerken: decentralisatie, vertrouwen, grenzeloosheid, onveranderbaarheid, verhoogde veiligheid en anonimiteit.

✔️ Het doel van blockchain is het uitschakelen van tussenpersonen en het democratiseren van processen.

✔️ Gevestigde belangen, zoals financiële instellingen en overheden, vertragen de acceptatie van blockchain en cryptocurrency.

✔️ Een standaard ontbreekt in de blockchain- en cryptocurrencysector, wat de verdere ontwikkeling en acceptatie belemmert.

Inhoudsopgave

 1. De belofte van blockchain
 2. Beloftes uit het verleden
 3. Tegenstand voor blockchain en cryptocurrency
 4. De toekomst van blockchain en cryptocurrency

De belofte van blockchain

Goed, er is dus veel gebeurd. Het ene geweldige concept en de volgende schitterende coin komt voorbij en ze hebben vrijwel allemaal één ding gemeen: een belofte.

Maar van beloftes kun je geen schoorsteen laten roken. Er moet ook een moment komen dat de omarming van blockchain en cryptocurrency mainstream gaat worden.

Er zit heel veel geld in cryptocurrency, maar als je het vergelijkt met het BNP van de wereld is het peanuts. De marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies samen bedraagt op het moment van schrijven rond de 1000 miljard euro. Het totale BNP van de wereld bedraagt honderden miljoenen miljarden.

Elke euro die dus in crypto zit is als een zandkorrel in een berg. Het BNP van de wereld is pak hem beet 1 miljoen keer zo groot. Nou ja, cryptocurrency bestaat nog niet zo lang en geduld is een schone zaak.

Dat is natuurlijk zo, maar het moet wel een beetje opschieten!

 Wat zijn de beloftes van blockchain?

 1. Blockchain is gedecentraliseerd. Dit betekent dat er geen centraal single point of failure is. Door de blockchain bij te houden op computers verdeeld over de hele wereld is de blockchain altijd online en vrijwel niet te vervalsen. Dit is anders bij bijvoorbeeld datacentra, de Google cloud of een bank. Is er geen stroom of is er corruptie dan kunnen deze organisaties op slot gaan.
 2. Blockchain is trustless. Dat betekent dat je geen vertrouwen hoeft te hebben in een bedrijf, de veiligheid zit ingebouwd in de blockchain technologie zelf.
 3. Blockchain is zonder grenzen en onveranderbaar. Een Bitcoin is overdraagbaar naar elke persoon in de wereld tegen marktprijs. Ook kan de staat van een blockchain niet achteraf veranderd worden, als een blok gemaakt is staat hij voor eeuwig vast, zodat corruptie in deze zin uitgesloten wordt.
 4. Door cryptografie toe te passen wordt de veiligheid bij versturen verhoogd.
 5. Anonimiteit. De blockchain houdt wel bij welke wallet wat heeft, maar niet van wie die wallet is.
 6. Iedereen kan meedoen aan blockchains.
 7. De belangrijkste belofte van blockchains vind ik het uitschakelen van de tussenpersoon. Voor tussenpersonen worden hoge bedragen neergeteld in allerlei beroepen, zoals notaris, accountant of jurist. Via blockchain kun je dit peer to peer regelen.

Blockchain is dus typisch iets van mensen, niet van bedrijven of politici. Blockchain kan de wereld op vele manieren democratiseren en meer egalitair maken.

Met deze belofte komt ook de positie van gevestigde belangen in het spel. Vooral tussenpersonen en banken zullen blockchain en cryptocurrency met lede ogen aanzien en overheden lijken er, ondanks CBDC (central bank digital currency – blockchain geld) ook al niet zo verzot op te zijn, gezien de regulaties.

Beloftes uit het verleden

Er zijn heel wat beloftes geweest in de historie van de mensheid. Op het moment dat je midden in zo’n revolutie zit dreig je nogal eens het overzicht kwijt te raken, omdat je te dicht met je neus op het papier zit.

Wat vaker helpt is uitzoomen. En vergelijkingsmateriaal.

Tijdens de industriële revolutie kwam de Spinning Jenny tevoorschijn. Deze dreigde de textielwerkers werkeloos te maken. Zij kwamen in opstand en vernielden een hele batterij van deze machines. Nodeloos om te zeggen dat je vooruitgang niet kunt stoppen. Hele hordes mensen die zwaar en vies werk deden werden vervangen door machines en kregen meestal een beter leven.

Wat korter geleden had je de opkomst van de computer. Eerst moest je gaan wriemelen met ponskaarten om er mee te kunnen werken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden enorme machines gebouwd die voor het eerst elektronisch waren.

Daarna begon het proces van miniaturisatie. Een machine van een paar klaslokalen groot is nou eenmaal niet erg handig voor op je schoot. In 1980 was de PC eindelijk een feit. Deze groeide zeer snel in populariteit en daalde enorm in prijs. Tegenwoordig is een computer in een heel scala aan apparaten ingebouwd en is hij overal te vinden in het Internet of Things oftewel slimme machines, zoals je thermostaat die je opstart met je mobieltje voor je thuiskomt.

Binnen 100 jaar werd er van een onhandelbare machine een item gemaakt dat je in vrijwel elk apparaat van enige importantie terug kunt vinden. De computer heeft gezorgd voor een enorme vooruitgang van de mensheid en is een van de beste uitvindingen ooit.

Het internet kent een vrij korte historie. In 1957 ging ARPA (Advanced Research Projects Agency) van start om universiteiten te verbinden op een efficiënte manier. De reden was om niet verrast te worden door de technologische ontwikkeling van de toenmalige vijand, de Sovjet-Unie.

In 1969 werd de eerste boodschap tussen twee knooppunten verzonden. Daarna werden meer overheden en bedrijven aangesloten. In 1974 werd TCP/IP uitgevonden en werd de belofte een feit. In 1978 werd de eerste spam mail gestuurd. In de jaren 80 werd internet wereldwijd beschikbaar.

Geschiedenis blockchain

Eerst werd er nog gewerkt met telefoonlijnen en inbellen, maar al snel volgde in de jaren 90 het internet zoals we dat nu kennen, altijd online.

De industriële revolutie duurde een paar honderd jaar. De opkomst van de computer rond de 100 jaar. Het internet werd in een paar decennia in elkaar gestampt en gecommercialiseerd.

There you have it. Datgene wat goed is kan niet gestopt worden. En het zal steeds sneller mainstream worden door geavanceerde technologie.

Tegenstand voor blockchain en cryptocurrency

Er is wel een klein probleem met de buitenwereld. Blockchain en cryptocurrency zijn een bedreiging voor gevestigde belangen met lange armen en diepe zakken.

We zullen er een paar noemen:

 • De financiële wereld
 • Tussenpersonen
 • Overheden
 • Allerlei organisaties van de overheid of het bedrijfsleven

Vooral banken en overheden kunnen een spaak in het wiel steken. Banken door te lobbyen bij politici om blockchain en cryptocurrency dwars te zitten. Overheden kunnen met verboden gaan strooien en allerlei reguleringen in het leven te roepen die zand in de machine gooien.

Hierdoor kan het mainstream worden van blockchain en cryptocurrency vertraagd worden. Uiteraard met de beste bedoelingen!

Als we voorbij de gevestigde belangen kijken kunnen we vaststellen dat blockchain en cryptocurrency vooral goed zal zijn voor individuen en gedemocratiseerde instellingen en bedrijven die geavanceerde technologie willen gebruiken die incorrumpeerbaar is.

De toekomst van blockchain en cryptocurrency

Ik acht de kans groot dat deze technologie niet te stoppen zal zijn. Wat echter nog ontbreekt is een standaard.

Als je een machine gaat gebruiken krijg je een hogere productie.

Als je een computer gaat gebruiken werk je sneller en preciezer.

Als je internet gaat gebruiken kun je communiceren met de hele wereld.

Als je blockchain en cryptocurrency gaat gebruiken, ja, wat dan?

De toekomst van blockchain

Door het ontbreken aan een standaardantwoord hierop en de veelheid aan blockchains en cryptocurrencies zou het kunnen gebeuren dat de belofte van deze twee in goede intenties blijft hangen.

Staan we op een kruispunt dat we maar niet over willen steken? Moet er een standaard cryptocurrency opstaan die alle andere overkoepelt? Moet blockchain nog een aantal ontwikkelingen doormaken voordat het mainstream wordt? Gaan gevestigde belangen de boel traineren?

Volgens het steeds sneller ontwikkelen van dingen zou er binnen afzienbare tijd een standaard moeten ontstaan die voor iedere gebruiker net zo eenvoudig is om te gebruiken als een machine, computer of internet.

Maar misschien is het wel zo dat blockchain en cryptocurrency (voorlopig) niet te standaardiseren zijn. In dat geval kan het een lange en zware bevalling worden of wordt de reus ingesloten.