DAO’s uitgelegd | De toekomst van DeFi

- 7 minute read

Kevin van der Linden
Digital Marketeer
Kevin van der Linden

De term ‘Decentralized Autonomous Organization is al een tijdje een bekende term in de cryptowereld. Met veel mensen die geïnteresseerd zijn in de DeFi, dachten we dat het tijd was om de basisprincipes van een DAO uit te leggen. Want waarom zou iemand ooit een volledig gedecentraliseerde organisatie nodig hebben? Nou, dat vertellen we je in het onderstaande artikel.

DAO's uitgelegd

Wat is een DAO?

DAO is de acroniem voor Decentralized Autonomous Organization. Het zijn op het internet gebaseerde organisaties die gezamenlijk in eigendom zijn van en beheerd worden door zijn leden. De interne schatkist is alleen toegankelijk via goedkeuring door hun leden. Wanneer beslissingen genomen moeten worden, stemt de groep over een bepaalde periode op diverse voorstellen.


Een DAO werkt zonder een hiërarchisch managementstructuur. Ze zijn volledig gedecentraliseerd en zijn niet verbonden aan een specifieke partij. De huidige DAO’s hebben hun bestaansrecht te danken aan The DAO, de eerste opgerichte DAO. Nadat dit project mislukte hebben andere organisaties de filosofie overgenomen en verbetert. Weet je nog steeds niet waar we het over hebben? Bekijk de onderstaande video om erachter te komen hoe een DAO werkt.Hoe werkt een DAO?

We hebben het hierboven al vermeld; DAO’s zijn organisaties waarbij beslissingen als collectief genomen worden, omdat ze alle leden gezamenlijk eigenaar zijn. Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan een DAO. De meest voorkomende manier is door in het bezit te zijn van tokens (cryptocurrency) van de DAO.


DAO’s werken geautomatiseerd omdat zij werken met smart contracts. Smart contracts zijn stukjes code die ervoor zorgen dan handelingen automatisch worden uitgevoerd wanneer er aan bepaalde criteria wordt voldaan.


De regels van een DAO worden dus bepaald door smart contracts. Beslissingen over nieuwe bestuursvoorstellen worden uitgevoerd door iedereen met een belang in de DAO. Dankzij stemrecht kunnen de belanghebbenden invloed uitoefenen op deze voorstellen of eventuele nieuwe voorstellen creëren.


De manier waarop DAO werkt is helemaal volgens de filosofie van crypto. Het werkt gedecentraliseerd, autonoom en transparant. Iedereen kan de codes die gebuikt worden bekijken omdat DAO’s gebouwd zijn op open-source blockchains. Daarnaast kan is het voor iedereen mogelijk om geld gerelateerde zaken te controleren aangezien de blockchain alle financiële transacties vastlegt.

Hoe wordt een DAO gecreëerd?

Het creëren van een DAO bestaat uit drie stappen:

1. Het ontwikkelen van de smart contract:

De eerste stap is het ontwikkelen van een smart contract voor de DAO. Het is hierbij belangrijk dat de regels goed en duidelijk worden opgesteld, aangezien je na de lancering van een DAO de regels niet meer klakkeloos kunt veranderen. Alleen maar regels die ingesteld zijn via het governance systeem kunnen aangepast worden.

2. Financiering werven

Na de ontwikkeling van smart contract moet bepaald worden hoe DAO zijn project gaat financieren en hoe de governance uitgevoerd zal worden. De makkelijkste manier is door tokens van de DAO te verkopen waarmee fondsen geworven worden. Deze fondsen krijgen vervolgens stemrecht omdat zij tokens bezitten.

3. Implementatie

Wanneer de DAO volledig opgezet is, moet het geïmplementeerd worden op de blockchain. Na de implementatie verliezen ontwikkelaars hun exclusieve rechten en hebben alle belanghebbenden even veel rechten. Iedereen heeft dus evenveel stemrecht over beslissingen van de organisatie.

Waarom DAO’s?

DAO’s hebben verschillende voordelen ten opzichte van traditionele bedrijven. Ze zijn bijvoorbeeld veel beter te vertrouwen. Dat komt omdat dankzij smart contract er geen twijfel kan bestaan of een afspraak is of wordt nagekomen. In plaats van dat je bij traditionele bedrijven mensen moet vertrouwen, hoef je bij DAO’s alleen maar in de code vertrouwen. De menselijke fout wordt dus uit het product gehaald.


Vertrouwen in de code is gemakkelijk omdat die openbaar is voor het publiek. Elke actie die een DAO na de lancering onderneemt, moet door de gemeenschap worden goedgekeurd en is volledig transparant en controleerbaar. Naast de openbare, betrouwbare code is, brengt het ontbreken van een hiërarchische structuur in de organisatie ook voordelen met zich mee. Het is namelijk niet zo dat de organisatie stuurloos zonder een bestuur. Dankzij het ontbreken van een hiërarchie kunnen (individuele) belanghebbenden een innovatief idee naar voren schuiven die door de hele groep overwogen en/of verbetert wordt. Interne geschillen worden meestal dankzij een stemsysteem gemakkelijk opgelost, in lijn met de vooraf geschreven regels in het smart contract.


Tevens kunnen investeerders fondsen bundelen. Hierdoor geven DAO’s hen ook de kans om investeringen te doen in startups en gedecentraliseerde projecten (meestal in een vroeg stadium). De investeerders delen de risico’s en eventuele opbrengsten.

Nadelen van DAO’s

Nieuwe technologieën zijn nooit gelijk perfect, en dat geldt zeker ook voor DAO’s. Ze krijgen sinds hun bestaan in 2016 aanhoudend kritiek vanwege legaliteit, veiligheid en structuur kwesties.


Aangezien een DAO kan worden gedistribueerd over meerdere rechtsgebieden, is er geen juridisch kader. Eventuele juridische problemen die zich kunnen voordoen, zullen voor de betrokkenen waarschijnlijk een door in het oog zijn, aangezien met tal van regionale wetten moet worden omgegaan wat eventueel zal uitlopen tot een ingewikkelde juridische strijd.


Ook is een DAO nooit helemaal volledig gedecentraliseerd of autonoom. Geen enkele (crypto) organisatie kan dat trouwens garanderen. Afhankelijk van het bestuur, zijn er slechts verschillende niveaus van decentralisatie.


Hoewel het DAO-netwerk onafhankelijke maar gelijke netwerk actoren kan hebben, zijn de smart contract regels altijd een verlies van directe autonomie zijn; dus een verlies van decentralisatie. Architectonisch en geografisch is een DAO zeker gedecentraliseerd, maar het is en blijft (voorlopig) logisch gecentraliseerd op het protocol. Daarnaast wordt het updaten van de code gedaan door experts, waardoor je dankzij hen ook een punt van centralisatie hebt.

The DAO

Daarnaast zijn er over DAO’s nog onzekerheid op het gebied van veiligheid. Dat komt mede door de crash van ‘The DAO’ in 2016. The DAO was een van de eerste DAO’s en lanceerde in 2016 op het netwerk van Ethereum, nadat zij 150 miljoen dollar in ETH hadden opgehaald, toentertijd de grootste crypto crowdfunding ooit.


Enkele dagen na de lancering uitten ontwikkelaars hun bezorgdheid over een bug die kwaadwillende in staat zou stellen om fondsen te onttrekken. Terwijl er een poging werd gedaan om de bug te repareren, nam een aanvaller 60 miljoen dollar aan ETH met zich mee. Op dat moment was 14% van alle circulerende ETH geïnvesteerd in 'The DAO'. Als je dat herrekend naar de hedendaagse ETH-prijs gaat het om een bedrag van meer dan 60 miljard dollar.


Er ontstond chaos en een hardfork werd geïmplementeerd op ETH. Degenen die het er niet mee eens waren, gingen een eerdere versie van het ETH netwerk ondersteunen, die bekend werd als Ethereum Classic (ETC).


De toekomst van DAO’s

DAO’s hebben een enorm potentieel om uit te groeien tot een ware revolutie in de crypto-industrie. Helaas kampen ze (soms) nog met de nodige veiligheids- en legaliteitsproblemen. De SEC, de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen, verdenkt dat sommige DAO bedrijven illegale aanbiedingen hebben gedaan op niet-geregistreerde effecten. Daarnaast is er ook een gebrek aan inzicht in cryptocurrencies bij nieuwe investeerders en blijft het voor veel gebruikers moeilijk om zich een weg te vinden in de infrastructuur van crypto.