Ethereum staking - Hier levert je ETH het meest op

- 5 minute read

Zal Ethereum binnenkort de grens van $8.000 doorbreken?
Mike Hesp
Mike Hesp

Nu de rentes bij banken zo laag zijn op je spaargeld, gaan veel mensen op zoek naar alternatieven. Het staken van Ethereum levert vaak een hoger rendement op dan je geld op de bank laten staan, en is dan ook een goed alternatief. Maar waar kun je nu het beste Ethereum staken? In dit blog zetten we de opties, voor- en nadelen voor je op een rij.

Korte samenvatting:

1. Staking Rendement : Ethereum staking is populair geworden vanwege de aantrekkelijke rendementen in vergelijking met traditionele spaarrekeningen, vanwege de overgang van proof-of-work naar proof-of-stake.

2. Risico's van Liquid Staking : Liquid staking biedt flexibiliteit en integratie met DeFi, maar het brengt ook eigen risico's met zich mee, zoals smart contract- of hackerrisico's.

3. Verschillende Staking Methoden : Er zijn verschillende methoden om Ethereum te staken, waaronder solo staking, liquid staking en staking op een cryptobeurs. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen.

4. Liquid Staking : Liquid staking, in combinatie met DeFi-protocollen, wordt beschouwd als de meest efficiënte manier om hoge stakingbeloningen te verdienen vanwege liquiditeit en integratie met DeFi.

5. Top Liquid Staking Pools : Er zijn verschillende liquid staking pools met verschillende rendementen, waaronder Rocket Pool rETH, Lido Finance stETH, Stader Labs ETHx, Frax Ether sfrxETH en Interest Compounding ETH (icETH) Index. Deze bieden allemaal verschillende rendementen en hebben hun eigen voordelen en risico's.

Inhoudsopgave

  1. Deze Ethereum staking methoden zijn er
  2. Dit zijn de liquid staking pools met de hoogste rendementen
  3. Conclusie

Niet alle methodes voor het staken van Ethereum beloven hetzelfde rendement. Wij laten je zien waar je op dit moment de hoogste winsten op je ETH kunt behalen.

In de afgelopen twaalf maanden zijn de stakingtarieven voor Ethereum enorm gestegen. Sinds de overgang van proof-of-work naar proof-of-stake is het aantal stakers meer dan verdubbeld, en er is momenteel meer ETH staking dan ooit tevoren, namelijk 22,38% van alle Ether.

Maar wat betekent deze toename in de praktijk voor het Ethereum ecosysteem en zijn stakers? Een verhoogde staking versterkt de veiligheid en integriteit van het Ethereum netwerk en geeft aan hoeveel vertrouwen investeerders hebben in de op één na grootste cryptocurrency na Bitcoin. Tegelijkertijd zorgt meer staking ervoor dat het aanbod van beschikbare Ether op de markt afneemt, wat een positief effect heeft op de ETH koers als de vraag gelijk blijft of toeneemt.

Een grotere deelname aan staking leidt echter ook tot lagere staking beloningen voor stakers. De reden: meer ETH stakers spreidt de staking beloningen over een groter aantal investeerders, wat resulteert in lagere individuele rendementen.

Deze Ethereum staking methoden zijn er

APR in het volgende staat voor Annual Percentage Rate. De verhouding wordt gebruikt om het gemiddelde jaarlijkse rendement te berekenen dat kan worden behaald op iemands ETH als een percentage met behulp van de respectieve staking methode.

1. Solo staking: 3,92 procent APR

Beschrijving: Hier zet een gebruiker zijn ETH alleen in, zonder zich aan te sluiten bij een pool of een ander platform.

Vereisten: 32 ETH zijn nodig om als validator op te treden. De staker moet ook technische expertise hebben om een staking node te runnen en ervoor te zorgen dat deze altijd online is.

Voordelen: Volledige controle over eigen fondsen, geen makelaarskosten en daardoor relatief hoge staking returns .

Nadelen: Hoge toetredingsdrempel, aangezien 32 ETH vereist zijn (momenteel gelijk aan ongeveer $52.000), een hoger risico op slash in geval van wangedrag en technische kennis vereist.

2. Ethereum Liquid Staking: 3 tot 4,5 procent APR

Beschrijving: Hier wordt de ingezette ETH omgezet in een representatief token (rETH, BETH, stETH...). Dit token kan dan worden verhandeld of gebruikt in DeFi protocollen, terwijl de oorspronkelijke ETH vast blijft zitten.

Vereisten: Web3 wallet zoals MetaMask.

Voordelen: Flexibiliteit omdat vastgezette ETH wordt omgezet in stakable tokens (bijv. stETH) die kunnen worden verhandeld, mogelijkheid om DeFi diensten te gebruiken terwijl je rendement uit staking ontvangt. Hierdoor kan de APR nog hoger zijn dan bij solo staking.

Nadelen: Complexiteit van het concept, afhankelijk van de veiligheid en integriteit van de aanbieder.

Waarom biedt Liquid Staking het hoogste rendement?

Liquid Staking, in combinatie met DeFi protocollen, is de meest efficiënte staking methode om de hoogste staking beloningen te verdienen. Hier zijn de redenen:

Liquiditeit: bij traditionele staking wordt het geïnvesteerde kapitaal vaak voor een bepaalde tijd vastgezet. Bij Liquid Staking daarentegen ontvangen investeerders een representatief token (bijv. stETH of rETH) dat ze op de markt kunnen verhandelen terwijl ze stakingrendementen blijven verdienen. Dit geeft investeerders de vrijheid om hun kapitaal efficiënter te gebruiken, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Integratie met DeFi: Liquid Staking tokens kunnen worden gebruikt in DeFi protocollen, wat extra inkomstenstromen mogelijk maakt. Een investeerder kan bijvoorbeeld stETH beschikbaar stellen in een liquiditeitspool en extra handelsvergoedingen verdienen of het gebruiken in een yield farming protocol.

3. Staking op een cryptobeurs: 3 tot 3,5 procent APR

Beschrijving: Veel cryptobeurzen bieden staking services aan voor hun gebruikers. Dit betekent dat je je ETH op de exchange houdt en dat de exchange de staking op de achtergrond doet.

Vereisten: Een account bij een exchange die deze dienst aanbiedt en voldoende ETH.

Voordelen: Eenvoudig proces; geen technische kennis vereist; vaak speciale aanbiedingen waardoor men hogere rendementen kan krijgen voor een bepaalde periode.

Nadelen: Gebrek aan controle over eigen fondsen. Afhankelijkheid van de veiligheid van de exchange en vaak hogere kosten en dus lagere totale staking beloningen.

Dit zijn de liquid staking pools met de hoogste rendementen

1. Rocket pool rETH: APR ≈ 3,5 procent

Beschrijving: Rocket Pool is een van de oudste en relatief gedecentraliseerde ETH liquid-staking protocollen. RETH genereert na verloop van tijd staking beloningen die direct ten goede komen aan de waarde van rETH.

Voordelen: Het stelt gebruikers in staat om elk bedrag aan ETH te staken en rETH kan worden gekocht op een beurs of direct worden gedolven met behulp van het Rocket Pool-protocol. Bovendien is Rocket Pool veel meer gedecentraliseerd georganiseerd dan Lido en andere liquide staking aanbieders.

Nadeel: relatief lage staking beloningen, omdat het Rocket Pool protocol 14 procent van de staking opbrengsten inhoudt.

2. Lido Finance stETH: APR ≈ 3,6 procent

Beschrijving: Lido is een prominent platform in het liquide staking segment en biedt ook staking aan voor andere cryptocurrencies zoals Polygon en Solana. In tegenstelling tot rETH komen de staking beloningen hier echter niet direct ten goede aan de waarde van stETH, maar ontvangen beleggers die stETH in hun wallet aanhouden na verloop van tijd automatisch meer stETH gegenereerd door staking beloningen.

Voordelen: Meest liquide en meest gebruikte Ethereum Liquid Staking token. Beschikbaar op verschillende Ethereum L2 protocollen en diep geïntegreerd in het DeFi ecosysteem.

Nadelen: Lido wordt verhoudingsgewijs gezien als een gecentraliseerde organisatie en is vaak bekritiseerd omdat Lido steeds meer bijdraagt aan de centralisatie van ETH Staking vanwege haar dominantie in de Liquid Staking staking sector.

3. Stader Labs ETHx: APR ≈ 3,8 procent

Beschrijving: ETHx is een Liquid Staking token ontwikkeld door Stader Labs dat pas sinds juli 2023 beschikbaar is. Het is vergelijkbaar met rETH in hoe het werkt, maar met het grote verschil. Stader stimuleert ETHx momenteel extra, wat betekent dat de staking returns momenteel hoger zijn dan de meeste andere liquide tokens.

Voordelen: Meer gedecentraliseerd dan Lido, omdat de macht van Stader Labs beperkter is in het bestuurssysteem van het protocol. Hogere staking rendementen door extra token beloningen in de vorm van de Stader Labs Governance Token SD.

Nadelen: Een nieuwe ETH liquide token voor staking dat zich nog moet bewijzen in de markt. Het is de vraag hoe lang Stader Labs de rendementen kunstmatig hoger kan houden dan die van de concurrenten.

4. Frax Ether sfrxETH: APR ≈ 4,44 procent

Beschrijving : Frax Finance heeft een innovatieve benadering van liquid staking ontwikkeld waarbij gebruikers twee verschillende tokens ontvangen: frxETH (vertegenwoordigt de initiële ETH-storting) en sfrxETH (verzamelt staking beloningen). Deze structuur biedt Frax ETH-gebruikers een verhoogde kapitaalefficiëntie. Frax Finance maakt gebruik van het eigen DeFi ecosysteem om te profiteren van hoge Ethereum staking returns. Door ETH stakes in te zetten binnen het ecosysteem, genereert het DeFi extra inkomsten bovenop de reguliere ETH staking returns.

Voordelen: Verhoogde kapitaalefficiëntie door direct gebruik te maken van Frax Finance's eigen DeFi ecosysteem om extra rendement te genereren. Het biedt momenteel het hoogste non-leveraged rendement onder de genoemde Liquid Staking tokens.

5. Interest Compounding ETH (icETH) Index: APR ≈ 4,57 procent.

Beschrijving: IcETH is een leveraged liquid staking token ontwikkeld door Index Coop. Met behulp van het Set Protocol en het uitleenprotocol Aave wordt stETH met een hefboom gebruikt om extra stETH te verwerven en meer staking beloningen te genereren.

Voordelen: Biedt hoge rendementen dankzij de leveraged strategie. Het is ideaal voor investeerders die bereid zijn hogere risico's te nemen voor een hoger rendement.

Risico's: Zoals al aangegeven maakt IcETH gebruik ban een leveraged strategie wat extra risico met zich mee brengt. Er moet dus rekening worden gehouden met liquidatie- en renterisico's omdat het een leveraged strategie is.

Conclusie

Ethereum Liquid Staking tokens bieden een opwindende kans om rendement op Ether te genereren. Vooral in combinatie met andere DeFi protocollen kunnen indrukwekkende staking returns worden behaald die zelfs de returns van een solo staker kunnen overtreffen. Ondanks deze voordelen is het essentieel om je bewust te zijn van de risico's. Vergeleken met solo staking of staking op centrale beurzen, brengt liquid staking zijn eigen risico's met zich mee, zoals smart contracts of gevaar van hackeraanvallen.

Het staking landschap verandert bovendien voortdurend en nieuwe methoden, zoals restaking, hebben het potentieel om het rendement van liquid staking tokens verder te verhogen. DeFi protocollen zoals EigenLayer en Stader Labs zijn pioniers van deze staking methode en zouden het rendement dat kan worden verdiend met Liquid Staking Tokens verder kunnen verhogen. Tot nu toe is de restaking van zowel EigenLayer als Stader Labs nog niet volledig live op het Ethereum mainnet. Maar voor degenen die zich in de toekomst grondig informeren en de kansen afwegen tegen de risico's, zou het restaken van ETH Liquid Staking Tokens een interessante optie kunnen zijn om hun stakingrendementen in de toekomst te verhogen.

Ethereum naar een externe wallet sturen

Heb je interesse in staking en wil je Ethereum naar je externe wallet sturen? Bij Anycoin Direct kun je gemakkelijk, snel en betrouwbaar Ethereum kopen en direct versturen naar je eigen wallet.