EU bereikt akkoord over MiCa-wetsvoorstel

- 5 minute read

Technology
Mike Hesp
Mike Hesp

Het is al enige tijd bekend dat de Europese Uniebezig was met een cryptowet, om de handel, distributie en uitgifte te reguleren. In juli is het Parlement en de Raad het eens geworden over een uniforme aanpak. Wat is de MiCa-wet? En wat betekent dit voor de cryptowereld? 

Inhoudsopgave

  1. Wat is de MiCa-wet? 
  2. Ook impact van crypto op klimaat meegenomen   
  3. Strikte regelgeving voor stablecoins om consumenten te beschermen 
  4. NFT’s op dit moment uitgesloten van de MiCa-wet 
  5. De invoering en impact van de MiCa-wet 

Wat is de MiCa-wet? 

De MiCa-wet is op 24 september 2020 door de Europese Commissie in het leven geroepen om crypto in EU-landen te reguleren. De wet is onderdeel van het ''digitaal geld pakket'', dat financiële stabiliteit waarborgt en consumenten beschermt. Daarnaast moet het pakket de technologische ontwikkeling bevorderen. Het doel van het pakket is dus om innovatie binnen financiële technologieën aan te moedigen, maar tegelijkertijd consumenten en investeerders te beschermen.   

De MiCa-wet betreft een regelgevend kader voor crypto-activa en crypto-activadiensten. De wet is een verordening, wat betekent dat deze onmiddellijk in werking treedt en voorrang heeft op het nationale recht van de lidstaten van de Europese Unie. Een verordening verschilt van richtlijnen, aangezien richtlijnen niet onmiddellijk, maar tijdig op nationaal niveau moeten worden uitgevoerd. De MiCa-wet heeft dus directe gevolgen voor alle lidstaten en Europese crypto-gebruikers.  

Nu heeft de Europese Unie overeenstemming bereikt over een voorstel voor de MiCa-wet. De wet beoogt vier doelen te bereiken: 

  • Rechtszekerheid binnen de EU 
  • Bescherming van consumenten 
  • Het waarborgen van financiële stabiliteit 
  • Bevordering van marktintegriteit door middel van regelgeving 

De wetgeving reguleert alle soorten cryptoassets en bedrijven die cryptoassets verkopen. We zien dat met name 'Stablecoins' (cryptoassets gekoppeld aan de waarde van FIAT-geld, zoals de Amerikaanse dollar en de euro) streng worden gereguleerd. Crypto-aanbieders zullen zich aan strenge regels moeten houden om de veiligheid van beleggers te waarborgen en misbruik en marktmanipulatie te voorkomen. Zo zijn crypto-aanbieders aansprakelijk als zij crypto-activa van beleggers verliezen en is handel met voorkennis verboden. Elke crypto-aanbieder die zijn diensten in een EU-lidstaat wil aanbieden, moet een vergunning aanvragen. Mocht een crypto-aanbieder gevestigd zijn in een van de 'derde landen' op de EU-lijst met een hoog vermoedelijk witwasrisico. Dan zullen zij verplichte scherpe controles moeten uitvoeren in overeenstemming met het EU-antiwitwaskader.  

De wet dicht dus de kloof tussen de regulering van crypto-activa en hun aanbieders binnen de EU-lidstaten, aangezien sommige landen wetgeving op nationaal niveau hebben met een andere aanpak dan andere EU-lidstaten. Kortom, de wet moet een einde maken aan het wilde westen van de cryptowereld en tegelijkertijd de aantrekkingskracht ervan behouden. 

Ook impact van crypto op klimaat meegenomen   

Binnen twee jaar komt de Europese Commissie met een rapport over de impact van crypto op milieu en klimaat. Ook zullen zij dan verplichte duurzaamheidsnormen invoeren voor consensusmechanismen. Deze duurzaamheidsnormen zullen met name het proof-of-work algoritme raken. 

 

Strikte regelgeving voor stablecoins om consumenten te beschermen 

De crashes van Terra Luna en Celsius hebben beleidsmakers doen inzien dat stablecoins gereguleerd moeten worden. De MiCa vereist dat de uitgever van een stablecoin aantoont dat hij over voldoende liquide reserves beschikt. Dit moet in een verhouding van 1:1 en de reserve moet deels uit deposito's bestaan. Daarnaast krijgt iedere houder van stablecoins een vordering aangeboden door de uitgever. De Europese Bankautoriteit (EBA) houdt toezicht op stablecoins om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. 

 

NFT’s op dit moment uitgesloten van de MiCa-wet 

Niet-verwisselbare tokens (NFT's) zoals digitale kunstwerken, muziek en video's zijn momenteel uitgesloten van de MiCa-wet. Dit komt omdat NFT's worden beschouwd als klassieke effecten, waardoor er geen concrete drempel is waarboven de regel van toepassing zou kunnen zijn.  

De Europese Commissie zal NFT's binnen 18 maanden beoordelen, om ook voor NFT's een wetgevingsvoorstel in te dienen. 

 

De invoering en impact van de MiCa-wet 

De invoering van de MiCa-wet zal enige tijd in beslag nemen. Volgens de Europese Raad van de Europese Unie moeten de Raad en het Parlement nog groen licht geven voor deze voorlopige overeenkomst voordat de invoering kan beginnen. De verwachting is dat de meeste regels rond het 2e kwartaal van 2024 ingevoerd zullen worden. 

Qua impact zullen beleggers weinig hinder ondervinden. Zij zullen beter beschermd zijn tegen misbruik en marktmanipulatie. Vooral aanbieders en uitgevers van crypto's zullen de impact voelen, omdat ze strenger gecontroleerd zullen worden. Dat maakt het meteen controversieel, want de crypto-industrie kent momenteel geen grenzen. Wat betreft het wilde westen van de cryptowereld, daar lijkt in iedergeval binnen de EU een einde aan te komen.