Wat is een governance token en hoe werken ze

- 10 minute read

Governance token
Paul Hopmans
Crypto Expert
Paul Hopmans

Governance tokens komen steeds meer voor. In dit artikel leggen we je uit wat een governance token is en wat je er mee kunt doen.

What is a governance token

✔️ Een governance token is een cryptocurrency van een blockchain platform

✔️ Met een governance token kun je meebeslissen over de toekomst van een project

✔️ Het meest wordt een governance token gebruikt bij een DAO

✔️ De bedoeling van governance tokens zijn decentraliteit en meer democratie in een platform te krijgen

✔️ Wat zijn de voordelen en nadelen van governance tokens?

✔️ Welke governance tokens zijn een goede aankoop?

Inhoudsopgave

 1. Wat is een governance token en hoe werken ze?
 2. De eerste DAO
 3. Hoe werkt stemmen?
 4. Waarom bestaan governance tokens?
 5. Hoe worden governance tokens gecreëerd?
 6. Waar worden governance tokens voor gebruikt?
 7. Voorbeelden van projecten met governance
 8. Waar moet je op letten als je een governance token koopt?
 9. Waar kun je allemaal op stemmen met een governance token?
 10. On-chain en off-chain governance
 11. Voordelen van governance tokens
 12. Nadelen van governance tokens
 13. Wat is het verschil tussen een governance token, een utility token en een security
 14. De toekomst van governance tokens

Wat is een governance token en hoe werken ze?

Definitie:

Een governance token is een cryptocurrency van een blockchain platform dat de houder het recht geeft om te stemmen over voorstellen die veranderingen aan een protocol beogen aan te brengen.

Zo, dan zijn we wel klaar, geloof ik! Maar voor de geïnteresseerden gaan we nog even verder.

Een governance token wordt dus gebruikt om de toekomst van een blockchain project te bepalen. Het meest worden deze tokens gebruikt voor DeFi projecten, een dApp of een DAO (Decentralized Autonomous Organization).

Wil je stemmen met een governance token dan kan dit met een publiek in te zien smart contract via een consensus mechanisme . De woorden die bij governance horen zijn onder andere stabiliteit, transparantie en efficiency.

Vooral DeFi gaat steeds meer richting de DAO met een governance token.

Omdat stakeholders zelf geïnvesteerd hebben in een project zullen ze ook meer waarde hechten aan hun stem.

Governance tokens zijn de motor geweest voor DeFi en DAO. Ze zijn het prototype van decentraliteit. Gebruikers komen in het centrum te staan, precies zoals het vanaf Bitcoin de bedoeling was. De tussenpersoon wordt grotendeels uitgeschakeld. Het lijkt veel op een democratie.

Governance tokens kunnen een platform succesvoller maken. Bij sommige platformen krijg je allerlei extra benefits, zoals services en beloningen. Dan lijken ze veel op aandelen, eigenaarschap.

De eerste DAO

De eerste DAO heette “The DAO”. Qua originaliteit waren deze jongens bovengemiddeld te noemen. Hij startte in 2016 en werd door een hard fork op Ethereum buiten spel gezet vanwege een fout in het smart contract, waarbij 1/3e van de fondsen gestolen hadden kunnen worden. Ethereum Classic kwam hieruit voort, die zich op het onveranderlijke van een blockchain beriep.

Hoe werkt stemmen?

Om te kunnen stemmen heb je governance tokens nodig die je kunt kopen of verdienen. Zodra je ze in je bezit hebt kun je gaan kijken waar je dan kunt stemmen.

Wil je gaan stemmen dan zul je connectie moeten gaan maken met je wallet , zoals MetaMask, en dan je governance tokens die daarin zitten gebruiken voor het stemmen. Zodra je in het stemportaal zit kun je ook zelf voorstellen doen via hun interface.

Wil je toegang krijgen dan gebruiken platforms meestal een forum of een programma als Snapshot voor DAO’s. Op een governance forum staat de lijst met voorstellen waarop je kunt stemmen en je legt je stem vast per voorstel. Je kunt kiezen om alleen op voorstellen te stemmen waar je een mening over hebt. Veel voorstellen zullen te technisch zijn om op te stemmen.

Met het programma Snapshot wordt een snapshot gemaakt van alle stemmen die uitgebracht zijn. Ik hou wel van toepasselijke namen. Zo ken ik iemand die Dick heet en, nou ja, je snapt het al. Eerst worden alle stemmen off chain opgeteld, waarna ze on chain geverifieerd worden, waarover later meer.

Na de stemming worden de beslissingen meestal via een smart contract geïmplementeerd. Het komt ook voor dat het team deze veranderingen moet doorvoeren of er iemand voor ingehuurd moet worden.

Veel protocollen werken ook met voorstellen van de ontwikkelaars. Zij weten immers het beste hoe de techniek in elkaar steekt. Governance token houders stemmen vervolgens of zij dit een prima idee vinden of dat ze het maar niks vinden. Doordat ze het zo aanpakken zit er een flinke rem op de ongebreidelde toename van smart contracts en een wirwar van regeltjes.

Een groot voordeel van deze werkwijze is dat ontwikkelaars een reality check krijgen. Zitten ze daar maanden te broeden en werken aan een supervette upgrade, zit niemand erop te wachten. Door vooraf de stemming te peilen voorkom je dit.

Governance token houders kunnen vooraf overleggen wat ze stemmen, zodat er meer samenwerking ontstaat binnen een platform. Dit heeft ook een keerzijde: als een bepaald samenwerkingsverband meer dan 50% van deze tokens heeft, hebben zij feitelijk de macht over het protocol.

Je kunt op veel platforms ook je stem delegeren. Vaak is er een minimum aan tokens dat je moet hebben voordat je mag stemmen. Wat ook veel voor komt is dat je een periode moet wachten voordat je aan de bak mag.

Waarom bestaan governance tokens?

Governance tokens zijn in het leven geroepen om meer decentraliteit in platformen te krijgen. De top down methode werkt prima voor veel bedrijven, maar erg democratisch is het niet.

Door het invoeren van dit soort tokens hebben gebruikers ook stemrecht in de opzet van een platform. De gebruiker is immers degene die waarde inbrengt en mag daarom best wel wat te zeggen krijgen in het platform dat ze helpen groeien.

Sinds Maker hun DAO-deuren geopend hebben zagen andere platforms dat dit prima werkte en als er een schaap over de dam is volgen er meer. Steeds meer platforms, vooral in de DeFi wereld, stappen over op dit democratische model vanwege het succes van Maker DAO.

“Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.”
Winston Churchill

Hoe worden governance tokens gecreëerd?

Een token issue policy staat meestal vermeld in de whitepaper van een platform. Het token kan ook later toegevoegd worden door het via een smart contract op een blockchain als Ethereum aan te bieden.

Waar worden governance tokens voor gebruikt?

Sommige investeerders kopen deze tokens simpelweg omdat ze van mening zijn dat ze later meer waard worden. Meestal worden ze echter aangekocht voor de use case waar ze voor gemaakt zijn.

Je gebruikt ze natuurlijk om mee te stemmen op voorstellen die je bevallen. Je kunt ze ook kopen zodat het platform liquiditeit verwerft en daarvoor krijg je beloningen in de vorm van fees die andere gebruikers betalen en extra valuta.

Je kunt er mee gaan farmen, uitlenen of staken en daarmee allerlei beloningen verdienen die op DeFi platforms gebruikelijk zijn.

Soms worden deze tokens ook via een airdrop uitgedeeld aan gebruikers. Uniswap deelde meer dan een miljard aan waarde van coins uit aan gebruikers die vóór september 2020 hun platform hadden gebruikt. Ook Rarible deelde veel van hun governance token RARI uit. Via een airdrop geef je meer bekendheid aan je coin, het wordt vaak gebruikt als een marketinginstrument.

Een platform gebruikt governance tokens om liquide middelen in het protocol te houden. Aangezien gebruikers nieuwe tokens verdienen door hun geld in het platform te houden creëer je een vicieuze cirkel in het voordeel van het platform, waardoor er meer waarde wordt gecreëerd en trouwe bondgenoten meer verdienen en het platform als geheel meer waard wordt. Op deze manier creëert een platform zijn eigen vraag naar hun coins en worden ze vanzelf meer waard. Zo worden trouw en inzet voor een platform beloond.

Voorbeelden van projecten met governance

Het aantal projecten dat deze strategie volgt is met de dag aan het groeien. We zullen een aantal belangrijke noemen:

Maker DAO, Curve DAO, SushiSwap, Yearn Finance, Uniswap, PancakeSwap, Aave, Apecoin, Decentraland, Compound en Ethereum Name Service.

Web3 is ook bezig met een omslag naar governance en de overgang naar een gedecentraliseerd internet.

Waar moet je op letten als je een governance token koopt?

 • Bekijk hun roadmap, hoeveel zijn er, hoeveel komen erbij, wanneer komen er veel vrij van investeerders en team.
 • Distributie is meestal onder stakeholders als de oprichters, het team, investeerders en gebruikers. Het ene platform laat governance token houders overal over beslissen, terwijl andere slechts bepaalde voorstellen openstellen voor de houders.
 • Een gevaar hierbij is als er te veel governance tokens bij het team van oprichters wordt gehouden. Zo verkocht een belangrijke medewerker van SushiSwap voor miljoenen aan tokens in één keer, waardoor de prijs instortte. Hij betaalde dat later wel terug, maar de damage was done. Hun reputatie had flinke schade opgelopen.
 • Een ander gevaar is het als investeerders de hedgefonds truc herhalen. Die gaat zo: je koopt genoeg aandelen van een bedrijf om te mogen bepalen wat een bedrijf gaat doen. Je maakt beslissingen die zeer in het voordeel zijn van het hedgefonds en verkoopt vervolgens al je aandelen, waarna de prijs instort of het bedrijf failliet gaat. Dat kan ook gebeuren bij governance gedreven projecten.
 • Vaak is een governance token in het begin van het platform niet veel waard, maar als het project succesvoller wordt, worden deze tokens en hun beloningen vaak veel meer waard, zoals je ziet bij veel game platformen en DeFi projecten. In het begin is het een vorm van passief inkomen, naderhand zouden deze tokens heel veel waard kunnen worden als het project aanslaat en er meer use cases komen.
 • Als de tokens teruggekocht worden of verbrand kunnen governance tokens ook meer waard worden. Als dit in hun roadmap staat wekt dit vertrouwen.

Waar kun je allemaal op stemmen met een governance token?

 1. Interface oftewel uiterlijk
 2. Codering van een project zelf bijstellen of veranderen
 3. Smart contracts aanpassen
 4. Vergoedingen voor liquiditeit, staken, fees en rentetarieven aanpassen
 5. Fondsen voor ontwikkeling van de DAO
 6. Roadmap
 7. Nieuwe features en upgrades
 8. De hoeveelheid coins aanpassen
 9. Aanstellen nieuwe ontwikkelaars
 10. Governance systeem zelf veranderen

On-chain en off-chain governance

On-chain governance betekent dat de gedecentraliseerde beslissingen direct op een eigen blockchain plaatsvinden. Het gaat dan om hard-coded regels uit het protocol die in leesbare output omgezet wordt. Een probleem hierbij is dat als de community verdeeld raakt en het niet eens is met een uitkomst er een hard fork kan plaatsvinden.

Off-chain governance betekent dat beslissingen op een relaxtere manier worden gedaan. Er wordt op social media, conventies en op technische forums als GitHub gepolst of dingen wenselijk zijn en als de community overwegend positief reageert zal een voorstel pas on-chain uitgevoerd worden. Hierbij zal niet snel een hard fork voorkomen, omdat er meer checks and balances zijn, miners en gebruikers kunnen simpelweg hun coins verkopen of een ander platform gaan gebruiken als de nieuwe koers ze niet bevalt.

Voordelen van governance tokens

 • Iedereen telt mee
 • Iedereen kan voorstellen doen
 • Wie tokens heeft deelt mee in het succes van het platform
 • Snellere ontwikkeling
 • Samenwerking
 • Ontwikkelaars krijgen input voordat ze aan het werk gaan
 • Voorkomt hard forks
 • Passief inkomen
 • Betrokkenheid
 • Trouw
 • Meer macht en controle voor de community
 • Transparantie
 • Features die ontwikkeld worden, worden ook gebruikt
 • Tussenpersonen uitschakelen

Nadelen van governance tokens

 • Wie veel tokens heeft kan de richting gaan bepalen van het platform
 • Decentralisatie kan eindigen als iemand een meerderheid van deze tokens heeft
 • Doordat je anoniem stemt kun je de verantwoordelijkheid van je stemgedrag afwimpelen op anderen
 • Een platform kan falen vanwege problematisch stemgedrag
 • Wie veel tokens heeft kan zodanig stemmen dat hij meer verdient, al is dit nadelig voor het platform
 • Technische voorstellen door ontwikkelaars worden vaak niet begrepen
 • Labyrint van voorstellen, vooral bij multi governance tokens binnen een platform
 • Een voorstel wordt goedgekeurd, maar er zit een bug in het smart contract van dit voorstel
 • Regeringen kunnen deze tokens als aandelen zien en regulatie invoeren, waardoor ze invloed hebben op hun functionaliteit

Wat is het verschil tussen een governance token, een utility token en een security

Wat een governance token is weet je nu wel.

Een utility token is een digitale bezitting dat je vooral gebruikt om toegang te krijgen tot allerlei voordelen, zoals een service of een product. Een bekend voorbeeld hiervan is Binance Coin (BNB), waarmee je korting krijgt op je handelskosten, rente als je hem staket en voorrang bij allerlei typische dingen van Binance, zoals hun Launchpad, waar nieuw geliste munten op verschijnen.

Security tokens moeten voldoen aan de regels voor een security, zoals regelgeving langs meerdere jurisdicties en bescherming van de investeerder door onderpand van real world bezittingen als vastgoed, eigen vermogen of dure kunstwerken. Door te investeren in een security wordt je fractioneel eigenaar van deze onderpanden.

De toekomst van governance tokens

De meeste governance tokens van een succesvol project zijn meer waard geworden.

Er wordt beweerd dat governance tokens geen intrinsieke waarde hebben, maar dat kun je van heel veel cryptocurrencies zeggen. Zo hebben Bitcoin en veel andere crypto geen intrinsieke waarde, maar blijkbaar vinden veel mensen dat geen enkel probleem, de prijs blijft maar stijgen.

Als de tijd vordert zullen de problemen, zoals van whales die te veel invloed hebben, zo slim mogelijk opgelost worden.

In de toekomst kunnen governance tokens steeds meer waard worden, naarmate hun platform meer succes krijgt. In DeFi zal de hoeveelheid liquiditeit in een platform een graadmeter zijn voor de waarde van een governance token.

In andere blockchain projecten is het mogelijk dat de aanwezigheid van een governance token mensen naar zo’n platform trekt vanwege de bottom up aanpak.

Aangezien blockchain en cryptocurrency over decentraal werken gaat past een governance token precies in deze visie.