AI en crypto

AI and crypto
Anycoin Direct

Door Anycoin Direct

Iedereen heeft wel eens gehoord van AI, dat betekent artificiële intelligentie. De vraag is echter of AI en crypto goed kunnen samenwerken. In deze les gaan we je vertellen hoe dat zit.

✔️ AI staat voor artificiële intellgentie en is het verwerven van een vorm van intelligentie door een kunstmatig verschijnsel, zoals een programma of robot.

✔️ Er zijn allerlei vormen van AI, van de analytische, mensachtige, vermenselijkte tot de sterke en zwakke AI.

✔️ De Turing test bestaat al sinds 1936 en test het vermogen van een machine om op een mens te lijken.

✔️ Het doel van AI is problemen oplossen die vroeger door mensen opgelost werden.

✔️ AI en blockchain kunnen behoorlijk gemakkelijk samenwerken, al zijn er nog wel wat valkuilen.

✔️ Misschien is dit wel het beste moment om in AI cryptocurrency te investeren.

Wat is artificiële intelligentie eigenlijk?

Er zijn veel verschillende definities te geven van AI. Zo zullen sommigen zeggen dat het gaat om mensachtige vaardigheden verwerven door een machine, zoals redeneren, leren of plannen.

Er wordt ook gesproken over programma’s die taken uitvoeren die vroeger door mensen werd uitgevoerd, zoals schaken (Deep Blue versloeg Kasparov) of bots van allerlei soort, zoals chatbots, zorgbots en trading bots.

Artificiële intelligentie (AI) of ook wel kunstmatige intelligentie (KI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. Een artefact is een kunstmatig verschijnsel.

Definitie AI

Kaplan en Haenlein hebben een specifieke omschrijving gegeven van wat AI is:

“Het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, van deze gegevens te leren en het geleerde te gebruiken om specifieke taken en doelen te verwezenlijken via flexibele aanpassing.”

Lekker catchy, onthoud je zo!

Vormen van AI

Volgens deze twee zijn er drie verschillende vormen van AI:

 1. Analytische AI. Deze is gebaseerd op cognitie. Dat is kennis verwerven door gebruik te maken van de zintuigen en in het geval van AI van sensoren. Met deze zintuiglijke kennis moet vervolgens een beslissing gemaakt worden, zoals een verkeersbord dat de maximale snelheid moet aangeven op basis van hoeveel verkeer er is gedetecteerd.

 2. Mensachtige AI. Deze heeft elementen van cognitieve en emotionele intelligentie. Begrip en menselijke emoties spelen mee in het beslissingsproces van dit soort AI.

 3. Vermenselijkte AI. Dit is een combinatie van 1 en 2, maar is daarbovenop ook nog zelfbewust.

De Turing test

Een heel bekende in de wereld van AI is de Turing test uit maar liefst 1936. Deze test vraagt van een computer of hij een mens zodanig kan nabootsen dat het verschil niet meer te zien is. Deze mimicry wordt tegenwoordig veel toegepast door chatbots, die je vaak alleen herkent omdat ze “Chatbot” heten. Deze kunnen je om informatie vragen, waar je het goede antwoord op moet geven, anders zegt zo’n chatbot: “Cannot do that Dave!” Ze kunnen je bijvoorbeeld vragen om je login gegevens of je een fijne dag wensen. Veel sites hebben ook al een geautomatiseerde chatbot die je de meest waarschijnlijke vragen kunnen beantwoorden, zodat dit manuren en geld bespaart.

AI wordt voor zo veel mogelijk dingen gebruikt waar hij de mens overtreft. Dit is vooral te vinden in wiskundige problemen, of om het kort te zeggen dingen waar je over veel rekenkracht moet beschikken. En dat hebben computers in steeds hogere mate.

Je kent zelf ook wel AI, al zul je dat misschien niet gelijk linken aan de term. Zo is er tegenwoordig ChatGPT, dat behoorlijk intelligente teksten er uit weet te persen op allerlei gebieden.

AI kan tegenwoordig van alles op allerlei gebieden, zoals het nabootsen van stemmen, personen en alles dat je in een file kunt verwerken. De term DeepFake zal je ook vast bekend voorkomen. Zo kun je hiermee op een geloofwaardige manier politici dingen kunnen laten zeggen die ze nooit zouden zeggen, liedjes schrijven met soortgelijke teksten en manier van zingen van Elvis Presley (leeft hij toch nog!) en boeken schrijven zonder ooit een boek gelezen te hebben.

We zullen moeten toegeven dat het nogal scherpe randjes heeft af en toe, die AI.

Binnen de AI-wereld is er nog een onderverdeling te zien, namelijk sterke en zwakke AI. Sterke AI is mens-gelijk, het overtreft een mens of het ontwikkelt een eigen intelligentie, die niet-menselijk is. Zo werden ooit twee robots samengebracht die eigenlijk mens-gelijk zouden zijn, maar al snel begonnen deze twee robots samen een taal te ontwikkelen die onbegrijpelijk was voor mensen. Dat hadden ze dus niet moeten doen, want toen werden ze uitgezet!

Sterke en zwakke AI

Zwakke AI wordt gebruikt voor algoritmische (procedure voor het oplossen van een probleem), beslissingen op basis van sensorische informatie en voor expertsystemen (AI die redeneert als een expert op een bepaald gebied) en dergelijke. Een mens gebruikt ook algoritmen voor alle gebeurtenissen die hij verwacht. Door patroonherkenning kan hij razendsnel beslissingen maken, waardoor hij niet over alles hoeft na te denken. Pas als er een onverwachte gebeurtenis is zal hij bewust moeten gaan nadenken over wat hem te doen staat.

Een verschil tussen AI en mensen is dat ze geen gevoel hebben. Een sensor kan ze wel warmte en kou laten detecteren, maar dat is iets anders dan voelen. Dit kan voor de mens onverwachte gevaren opleveren als ze de AI te krachtig maken.

Transhumanisten zien in AI de verhoging van de intelligentie in zulke mate, dat het de mensen in dit opzicht zal overtreffen. Door deep learning kan het zijn dat computers mensen op heel veel gebieden gaan overtreffen.

De gevaren van AI zijn redelijk duidelijk in beeld, al is het lastig om hier beleid op te maken, zoals we de laatste tijd zien met al die fake filmpjes, zelfrijdende auto’s en inbreuk op auteursrechten.

AI bestaat al rond de 50 jaar.

Het doel van AI

Het doel van AI is om software of machines zelfstandig problemen te laten oplossen, waar je vroeger een mens of minder krachtige machine voor nodig had.

Hoe werkt AI

Als je een machine of programma problemen wilt laten oplossen zul je die machine handvaten moeten geven om de werkelijkheid mee te detecteren. Deze detectors zullen geprogrammeerd moeten worden om een bepaald onderdeel van de werkelijkheid te meten of te herkennen.

Zo heb je simpele temperatuurmeters, die dan wel met deze sensorische informatie allerlei andere apparaten aan kunnen sturen. Verbind je zo’n machine met het Meteorologisch Instituut, dan kan die deze temperaturen doorgeven aan de buitenwereld. Geeft hij de temperatuur door aan het ministerie voor gezondheid, dan kan deze een waarschuwing geven om je in te smeren met zonnebrandcrème.

Zo kun je van alles laten detecteren en er AI van maken. Het wordt overigens pas AI als er iets mee gedaan wordt. Er zijn een aantal vormen van toegepaste detectie.

Als je een schaakprogramma alle stellingen ingeeft die ooit op een bord zijn verschenen en je programmeert hem om een zo goed mogelijke zet te zetten, dan is dat nog een vrij eenvoudig programma. Patroonherkenning is daarbij noodzakelijk om de beste zet te verzinnen, maar computers zijn excellent in patroonherkenning. Het was dan ook een kwestie van tijd, voordat de computer geleerd had om een wereldkampioen te verslaan, al had hij daarvoor een flink aantal extra chips nodig om zijn brute kracht (alle mogelijkheden 1 voor 1 uitsluiten) ook in te zetten.

Machine learning

Dat brengt ons op het volgende punt: machine learning. Een machine kan op basis van wat hij heeft “meegemaakt” leren om bepaalde dingen niet meer te doen en andere dingen wel. Of hij kan op basis van algoritmen een volgende stap in een reeks voorspellen of “beredeneren”. Zo is het geen toeval dat je als voorstel bij YouTube, als je net “Hotel California” hebt beluisterd, als volgende ook een nummer van de Eagles krijgt voorgeschoteld of een nummer dat erop lijkt.

Met machine learning levert het algoritme van YouTube je niet alleen vergelijkbare songs en artiesten, maar ook volledig autonoom een playlist van veel door jou gespeelde nummers. Een nadeel van deze algoritmen is dat je in een soort fuik loopt: je krijgt steeds meer van hetzelfde. De bekendste vorm hiervan is de Fabeltjesfuik. Je leest over één complottheorie en voordat je het weet zit je de ene na de andere nonsens te lezen en ga je er nog in geloven ook!

Het doel van machine learning is besluitvorming automatiseren en sneller waarde creëren door hogere productiviteit, zoals bijvoorbeeld op een DAO (decentralized autonomous organization).

Je kunt dit “gedrag” op veel sites terugzien. Je vindt het op Facebook, Google en op elk platform dat cookies gebruikt om jouw voorkeuren te gebruiken als “voer” voor machines die jou als persoon leren kennen. Deze machines weten soms beter wie je bent en wat je als volgende stap gaat doen dan jezelf. Dat heeft wel iets indringends en griezeligs, ja.

De angst voor AI

We hebben inmiddels wel genoeg films gezien om ons hoofd er over te breken. Moeten we bang zijn voor AI? Het antwoord is ja en nee, als het aan ons ligt.

Nee, want de mens is slim genoeg om AI onder controle te houden. Tenminste, voorlopig!

Bovendien is AI verrekte handig in allerlei opzichten en kan het enorme hoeveelheden werk uit handen nemen van de mens.

AI kan de mensheid ook inzichten schenken waar we nooit aan zouden denken.

Ja, want AI kan ons binnen zeer korte tijd verre overtreffen. Het enige dat noodzakelijk is om ons qua rekenkracht te overtreffen is een grotere CPU dan ons. Dat is een fluitje van een cent. Nou ja, van een paar honderd euro dan.

De mens overtreffen als geheel zal heel wat moeilijker zijn. Niet alleen rekenkracht, maar ook gevoel, beweeglijkheid, intuïtie en zelfbewustzijn maken de mens meer dan een machine.

Maar wat nou als we een machine, naast hogere rekenkracht, ook pootjes geven, zelfbewust maken, zelflerend maken en leren om een link te leggen tussen dingen? Nou, dan blijft alleen nog maar het gevoel over, dat toch echt aan levende wezens mag worden toegeschreven. Je kunt pijn en genot niet machinaal verwerken.

Wat ons betreft moet je geen supermachine bouwen die alles kan dat een mens ook kan, behalve voelen. Heb je je ooit afgevraagd waarom we niks van andere civilisaties in het universum horen? Dit kan een van de redenen zijn.

AI en blockchain

Laten we eerst de goede kanten van de samenwerking tussen AI en blockchain eens nader bekijken:

Blockchain heeft een aantal belangrijke eigenschappen die van pas komen bij de distributie van AI. Zo is blockchain gedecentraliseerd, waardoor er geen centralisatie van macht is, de tussenpersoon wordt uitgeschakeld. AI kan op deze manier meer beschikbaar komen voor het grote publiek, zonder dat er gelijk een klein aantal megabedrijven alle macht naar zich toetrekken.

Blockchain is ook trustless, dat wil zeggen dat iedereen mee mag doen. Voorts is het grenzeloos, blockchains hebben geen nationaliteit. Hierdoor kan iedere AI-oplossing instappen in welke blockchain dan ook.

Een blockchain is altijd online, doordat validatoren die het netwerk bijhouden en de hele gedistribueerde database hebben over de hele wereld verspreid zijn. Hier kan AI gebruik van maken en altijd online zijn en doorwerken.

Blockchain is heel veilig by design en maakt geen gebruik van een single point of failure, waardoor corruptie of falende hardware vrijwel uitgesloten wordt. AI kan dus veilig doorwerken aan wat het dan ook aan het doen is.

AI kan onregelmatigheden op een blockchain detecteren en zo de veiligheid vergroten.

Blockchain is onveranderlijk als hij is vastgelegd door validatoren. Dit kan belangrijk zijn voor AI in verband met censuur.

Er zijn ook wel wat lastige dingen in verband met de samenwerking tussen AI en blockchain:

Blockchain is anoniem. Als AI zijn gang gaat op een blockchain kan dit problemen geven met regelmakers als politici. Als je niet weet wat die dingen op een blockchain aan het doen zijn of het bevalt ze niet kan de politiek er wel eens de stekker uittrekken.

Blockchain slaat data op en AI verwerkt deze. Het is niet zeker dat de verwerkte data ook passen in een blockchain. God weet wat AI allemaal ophoest als hij data gaat verwerken. Het moet ook bruikbaar en verwerkbaar zijn. Zelflerende AI kan een blockchain in zeer korte tijd enorm maken, doordat deze steeds wat moet toevoegen als AI een kleine stap maakt. Al deze kleine brokjes informatie moeten wel op de blockchain opgeslagen worden. Eventueel kan dit nog opgelost worden met sidechains of zo, maar die kunnen met AI ook weer zó vol zitten en stagneren. Een andere oplossing is backwards compatible Virtual Machines, maar dat zou het idee van een blockchain weer in de weg kunnen zitten.

Blockchain heeft problemen met schaalbaarheid. Zodra er veel interactie is met de validatoren kan het netwerk overbelast raken en langzaam en duur worden. Aangezien AI zo snel mogelijk wil zijn in verband met de verwerkingssnelheid zal dit voor grote toepassingsmoeilijkheden kunnen zorgen. Vooral dit laatste punt is essentieel voor de huwelijkse voorwaarden tussen AI en blockchain, want een oneindigheid van een AI kun je nou eenmaal moeilijk koppelen aan de beperkte schaalbaarheid van een blockchain.

Een ander punt is het gebrek aan hardware. AI gebruikt enorm veel GPU-kracht. Er moeten dan wel genoeg GPU’s op de markt zijn, anders stagneert de boel.

Waar wordt AI voor gebruikt?

AI wordt gebruikt voor meerdere deelgebieden:

 1. Beeldverwerking, zoals bijvoorbeeld door Render.

 2. Statistiek, zoals onder anderen door ChainLink.

 3. Linguïstiek, zoals met ChatGPT.

 4. Logica, zoals op de Ethereum blockchain met zijn smart contracts.

 5. Patroonherkenning, zoals bij trading bots.

 6. Cognitieve psychologie, zoals bijvoorbeeld door chatbots.

 7. Neurale netwerken, onder anderen bij spraakherkenning of handschriftanalyse.

 8. Sensorische input, zoals bijvoorbeeld tijdens Covid, toen ze de temperatuur van mensen maten en er conclusies uit trokken, of bij IoT door IoTeX of IOTA.

 9. Augmented Realitiy (AR), waarbij de echte wereld aangevuld wordt met virtuele elementen, metaverse.

 10. Detectie van fraude op een blockchain netwerk.

 11. DAO. Een decentrale exchange als 1Inch, Pancakeswap of Uniswap werken hiermee.

Men kan zich voorstellen dat deze lijst op een gegeven moment onuitputtelijk zal worden en dat we in een soort Luilekkerland gaan leven waar AI vrijwel alle taken van de mens gaat overnemen. Of het leven dan ook nog leuk is laten we aan uw verbeelding en die van schrijvers over.

Belangrijke coins die met AI werken

We zullen ze niet allemaal opnoemen, want het is inmiddels een uitgebreide lijst geworden. Dit is te vinden in CoinGecko onder het kopje categorieën en dan bij AI.

We zullen de hoogst genoteerden noemen:

Render is een platform voor beeldverwerking.

Akash Network is een netwerk voor cloud computing.

Fetch.AI zorgt voor het automatiseren van Web 3.0 systemen en diensten.

Singularity.net is een gedecentraliseerde AI-marktplaats die een superbrein wil creëren.

Ook metaverse netwerken maken gebruik van AI om een artificiële wereld te creëren, zoals TheSandbox, Decentraland en Enjin Coin.

Coins als ChainLink en TheGraph maken gebruik van oracles, die real time statistieken ophalen voor van alles, zoals de prijs van coins.

IoT (Internet of Things) coins maken gebruik van sensoren en zijn dus onderdeel van de AI-revolutie, zoals IoTeX en IOTA.

Recentelijk is nog Worldcoin toegetreden tot deze illustere groep. Deze wil met een irisscan bepalen of je een mens bent en geen AI en je daarvoor belonen.

Kun je zelf gebruik maken van AI en crypto?

Jazeker. Je kunt crypto AI technologie zelf gebruiken. Maar je hebt nog meer mogelijkheden op het gebied van het crypto AI project.

Een groot voordeel van de blockchain bij Artificial Intelligence crypto is dat je grotendeels anoniem kunt blijven. Dit is een reden dat veel mensen ervoor zouden kunnen kiezen om meer gebruik te maken van Artificial Intelligence crypto coins, omdat dan je hele privéleven niet op straat komt te liggen, zoals bij Big Tech (Facebook, Google) wel zo is. Bij Ocean Protocol kun je zelfs gegevens verkopen die Big Tech gratis van je krijgen.

Trading bots

Je kunt aan de slag gaan met trading bots, die je zelf kunt instellen om voor jou te handelen. Via AI crypto trading bots kun je een complete analyse maken van zaken als marktsentiment, prijsbeweging, volumes en andere technische zaken. Op basis hiervan kun je bots opdrachten geven om hiermee beslissingen te maken voor de aan- en verkoop van coins.

Je kunt een AI crypto trading bot ook automatisch laten handelen op basis van technische analyse tools als de Bollinger Bands, de Ichimoku Cloud of Moving Average.

Big data kunnen je een flinke voorsprong geven op de concurrentie. Ook kan een AI cryptocurrency trading bot je trading alerts geven, waardoor je bij bepaalde signalen zelf beslissingen kunt maken over investeringen.

Het is ook mogelijk om met AI een markt te manipuleren. Het enige dat dan noodzakelijk is om succesvol te zijn is genoeg AI crypto coins van een netwerk hebben om de prijs te beïnvloeden en artificial intelligence crypto trading om het momentum te bepalen.

Lightning Labs

Dit bedrijf wil gebruik maken van Bitcoin voor betalingen. De naam suggereert al het betalen via het Lightning Network van Bitcoin. AI-systemen kunnen hierdoor elkaar gaan betalen in BTC voor allerlei zaken.

Bitcoin is schaars, omdat er een maximaal aantal van is. Verder is het toestemmingsloos, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Omdat het netwerk altijd online is, is het ook zeer bruikbaar voor Artificial Intelligence crypto technologie om zaken mee te automatiseren.

Instappen in een AI techniek

Zo kun je meedoen aan Render en je GPU aan de slag laten gaan om beelden weer te geven. Hiervoor krijg je hun coin RNDR als beloning.

Je kunt ook gaan gamen in de metaverse. Bij sommige van die spellen krijg je play to earn rewards.

Je kunt meedoen aan het koppelen van je IoT apparaten en werken met een blockchain die deze zaken verwerkt.

Je kunt ook je iris laten scannen en een stel Worldcoins ontvangen.

AI en crypto

Dit is een wat lastigere combinatie, omdat cryptocurrency gebruikt wordt voor betalingen op een blockchain. De betalingen kunnen wel geautomatiseerd worden, maar op zich is dat de enige link tussen de twee.

AI en blockchain zijn betere huwelijkspartners.

Investeren in AI cryptocurrency

Blockchain technologie en cryptocurrency zijn de toekomst. AI is ook de toekomst. Deze twee werken al samen en zullen steeds meer integreren. De vraag is dus niet of het gebeurt, maar in welke mate.

Als je hiervan wil profiteren en in een AI crypto project wilt investeren zul je eerst gedegen onderzoek moeten doen. Welke technieken zijn eigenlijk noodzakelijk in deze wereld? Wie heeft een goed team? Als je ons stuk hierover leest zul je wel begrijpen wat je moet doen om succesvol te investeren in cryptocurrency die met AI werkt. De beste Artificial Intelligence coins zullen dan vanzelf boven komen drijven.

Wordt dit een hype die overwaait? Dat is altijd lastig te voorspellen, maar we weten wel dat AI, cryptocurrency en blockchain niet meer weggaan. De conclusie kunt u zelf trekken.

Test je kennis

Vraag: 1/5Hoe kom je erachter of een computer geloofwaardig is in het nabootsen van een mens?
AAlgoritme
BChatprogramma
CTuring test
DProgrammering checken